พฤศจิกายน 3, 2018

บริการด้านประกันสังคม

บริการด้านประกันสังคม

1.แจ้งรายชื่อพนักงานเข้า-ออก

2.แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล

3.จัดทำและนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน


 

ประกันสังคมคืนสภาพผู้ประกันตน ม.39