นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ จังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ จังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2561

Mr.Account รับทำบัญชี รับจดทะเบียนธุรกิจ

ลำดับ ชื่อนิติบุคคล  ทุนจดทะเบียน  (บาท) รายละเอียดวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
1 บจ.ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด 5,000,000 ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับ(ธุรกิจสินเชื่อซิโคไฟแนนซ์ Fico Finance) 92  ถนนคลองเรียน 2 ซอย 8 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2 บจ.วิสดอม อีลีแก้น เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด 5,000,000 รับแลกเปลี่ยนเงินตรา 88/2  หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
3 บจ.ซีซีทีซี จำกัด 5,000,000 ประกอบกิจการค้ายางแผ่น ยางดิบ 25  ซอย14 (รัตนอุทิศ) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
4 บจ.ที เอ็ม อาร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด 5,000,000 นำเข้าส่งออกไม้แปรรูป 8/5  หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
5 หจ.ห้างทองธนกฤต 5,000,000 ประกอบกิจการค้าทองนากเงิน เพชร พลอย และอัญมณี 27  ถนนสุวรรณรังษี ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
6 หจ.วินเนอร์ ซันนี่ แอนด์ นี 3,000,000 ค้าดอกไม้สด 115/1  หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
7 บจ.โอ.เอ็น.จี.เฟสติวัล จำกัด 3,000,000 นำเข้าพลุ ปะทัด และดอกไม้ไฟ 23  ซอย20 (รัตนอุทิศ) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
8 บจ.คิดส์ คอนเซปต์ จำกัด 2,500,000 ประกอบกิจการศูนย์กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก 6  ถนนกาญจนวนิช ซอย 29/2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
9 บจ.บีซีซีแฟมิลี่เทรดดิ้ง จำกัด 2,000,000 รับขายฝากที่ดิน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 237  หมู่ที่ 5 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
10 หจ.วินิตการช่าง 2,000,000 รับเหมาก่อสร้าง 627  หมู่ที่ 3 ถนนวัดเกาะ-เนินขุมทอง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
11 บจ.ไท่หยุนไท่จี๋ จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกพืชผล ผลิตผลทางการเกษตร 1  หมู่ที่ 1 ถนนท่าเคียน 7 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
12 บจ.เพียว เทคโนโลยี จำกัด 2,000,000 ค้า ผัก ผลไม้ พืชสวน 222  หมู่ที่ 4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
13 บจ.ทีจี5 ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 22  ซอยพอเพียง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
14 หจ.รัตภูมิ การเกษตร 2,000,000 ค้าเครื่องมือการเกษตร และสินค้าเกษตร 190  หมู่ที่ 3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
15 หจ.โชคอำนวย2018 1,500,000 ขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 777  หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
16 หจ.เบทเทอร์ไลฟ์วอเตอร์ 1,300,000 ขายน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 54/11  หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
17 หจ.มณฑาทิพย์ ทรานสปอร์ต 1,000,000 บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 65/1  ถนนริมทางรถไฟนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
18 หจ.พีซี เรสคิวแอนด์คอมมูนิเคชั่น ซัพพลาย 1,000,000 ประกอบกิจการ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย ให้กับสถานประกอบการต่างๆ 75/451  หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
19 บจ.ซิทคอมเทรดดิ้ง จำกัด 1,000,000 ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 130  ถนนทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
20 บจ.อารินทร์ครีม จำกัด 1,000,000 ขายส่งเครื่องสำอาง 30/2  หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
21 บจ.อินฟินิตี้ เวลตี้ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์ 34/53  หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
22 บจ.เทพไชย ไฟฟ้าโยธา จำกัด 1,000,000 ติดตั้งสายไฟฟ้า 92/18  หมู่ที่ 1 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
23 บจ.เอเอ็มวาย กรุ๊ป จำกัด 1,000,000 รับเหมาก่อสร้าง 626/51  หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
24 หจ.ท่าช้าง อิสระ การเกษตร 1,000,000 การทำสวนไม้ประดับ 18  หมู่ที่ 17 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
25 หจ.เอ ที ซัพพลาย คอร์เปอร์เรชั่น 1,000,000 ขายส่งสินค้าโดยไม่เฉพาะเจาะจง 2  ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
26 หจ.เค ซีเอช ขนส่ง 1,000,000 ประกอบกิจการขนส่ง 219/159  หมู่ที่ 12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
27 หจ.รัชนู การพาณิชย์ 1,000,000 ค้าผักและผลไม้ 71/65  หมู่ที่ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
28 หจ.บ้านเนินพิชัย เรียลเอสเตท 1,000,000 รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 49/6  หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
29 หจ.เฉมค้าเหล็ก แอนด์ วัสดุก่อสร้าง 1,000,000 จำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างทุกชนิด 73/8  หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
30 หจ.ใบพันพลัส ดีไซน์ แอนด์ พริ้นติ้ง 1,000,000 ผลิตสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ 363  ถนนนวลแก้วอุทิศ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
31 หจ.วรวุธทรานสปอร์ต 1,000,000 ขนส่งและขนถ่ายสินค้า 66/1  หมู่ที่ 4 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
32 หจ.ธนชาตแอร์ แอนด์ ฟรีซ 1,000,000 การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็ทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน 123  ซอย21  รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
33 หจ.วี.วัชรินทร์เทรดดิ้ง 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารสัตว์และเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ 63  หมู่ที่ 1 ซอยควนสันติ 4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
34 หจ.เอส.พี เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาตอตั้งระบบประปาทุกชนิด 6/4  หมู่ที่ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
35 หจ.เทวนาถโยธากิจ 1,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกประเภท 101/2  หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
36 หจ.เค.แอล.เครน ไฮดรอลิค 1,000,000 ซ่อมบำรุงยานพาหนะทุกประเภท 700  หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเชีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
37 บจ.เอ็มดี-บิวท์อิน จำกัด 1,000,000 ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 15  ซอย26/2 คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
38 บจ.เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด 1,000,000 ตัวแทนนายหน้านำเข้า ส่งออก ขนส่งสินค้าทุกชนิด 58  ซอย4  บ้านกลาง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
39 บจ.วัน  สมายล์ จำกัด 1,000,000 ขนส่งสินค้า และ พัสดุ 174  หมู่ที่ 10 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
40 บจ.ไพศาล ซาวด์ ซิสเท็มส์ จำกัด 1,000,000 ค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ 607  ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
41 บจ.มาย เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการสถานพยาบาลทางการแพทย์ 42  ถนนจันทร์นิเวศน์ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
42 บจ.คล่องอินทจักร จำกัด 1,000,000 ค้าวัสดุก่อสร้าง 1092  ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
43 บจ.วีโอร่า คลีนิค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรม คลินิกโรคทั่วไป 1135  หมู่ที่ 1 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
44 บจ.สเก็ตเชอร์ โบ จำกัด 1,000,000 ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 35/37  ถนนหอยมุกต์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
45 บจ.ญาญ่า สกินแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1,000,000 ขายปลีกเวชสำอาง 168/47  หมู่ที่ 1 ซอยพรุฉิมพลี ซอย 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
46 บจ.สำนักงานบุญลาภ การบัญชี จำกัด 1,000,000 บริการรับทำบัญชี 43  ซอย14 (ราษฎร์อุทิศ) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
47 บจ.เอเชีย เพอเฟค แมเนจเม้นท์ จำกัด 1,000,000 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 69  ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
48 บจ.เอฟ แอนด์ บี แฟคทอรี่ จำกัด 1,000,000 ผลิตขนมเครป 2/73  ถนนเลียบคลอง ร. 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
49 บจ.อาร์.เอ.เอส. คอมเพเนี่ยน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1,000,000 นำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม 65/3  ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
50 บจ.ไทยกานต์ บิวดิ้งเฮ้าส์ จำกัด 1,000,000 รับเหมาก่อสร้าง 4  หมู่ที่ 1 ถนนบ้านหน้าควน-บ้านพรุ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
51 บจ.เอพีเอ็ม. ลอว์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย รับมอบอำนาจฟ้องคดี ติดตามทวงหนี้ 1953/1  หมู่ที่ 6 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
52 บจ.ธนเภตรา จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ 311/5  หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
53 บจ.เอสทูพี เทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1,000,000 กิจการโรงแรม 899  ถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
54 บจ.ไทยเด็นตี้ อินเตอร์เทรด จำกัด 1,000,000 จำหน่ายเครื่องแกง น้ำแกงสำเร็จรูป 83  ซอย5 (ราษฎร์ยินดี) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
55 บจ.ทีมวิน ฟิตเนส แอนด์ นูทริชั่น จำกัด 1,000,000 กิจกรรมด้านกายภาพบำบัด 26  ซอย1 ถนนจันทร์วิโรจน์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
56 บจ.อควา168 จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการค้าอาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ รวมถึงอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงกุ้ง 32  ซอย2 ถนนคลองเรียน 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
57 บจ.ทีเค กราวด์ วอเตอร์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการเกี่ยวกับบาดาล ประปา รับสำรวจแหล่งน้ำและขุดเจาะก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล 302/1  หมู่ที่ 9 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
58 บจ.เอพี เฮลท์แคร์ (2018) จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 27  ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 ซอย 1/1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
59 บจ.เอ็นเอฟ เฮลท์แคร์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3  ถนนนวมินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
60 บจ.คูซี่ ซัพพลาย จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการขายส่ง-ปลีก ผลิตภัณฑ์จากยางพาราทุกชนิด 155  ซอยชื่น-สุมาอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
61 บจ.ศ.ธรรมกุล จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 846  หมู่ที่ 2 ถนนบางแฟบพัฒนา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
62 บจ.ภูดิศณรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 69/185  หมู่ที่ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
63 บจ.นิวลัคกี้ บิวตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด 1,000,000 การขายส่งเครื่องสำอาง 220/29  หมู่บ้าน สินทวีวิลล์ หมู่ที่ 12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
64 บจ.จงอยู่เจริญ จำกัด 1,000,000 บ้านจัดสรรและที่ดินทุกประเภท 469/9  หมู่ที่ 4 ถนนศรีรัตนะ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
65 บจ.ภูมิไชยทรัพย์ จำกัด 1,000,000 รับเหมาก่อสร้าง บ้านอาคาร 148  หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
66 บจ.แอลเคทีดี อีควิพเม้นท์ จำกัด 1,000,000 การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 261/4  ซอย1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
67 บจ.เบ็ญจคาร เทรดดิ้ง จำกัด 1,000,000 การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง 123/7  หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
68 บจ.เอส ทู เค ซีฟู้ดส์ จำกัด 1,000,000 จำหน่ายอาหารทะเล 99/8  หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-นาทวี ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
69 บจ.เอส.โอ.วี ทรานสปอร์ต จำกัด 1,000,000 ขนส่งและขนถ่ายสินค้า 52  หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
70 บจ.คอน-อินซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,000,000 ก่อสร้างวิศวกรรมการโยธา 31  หมู่ที่ 4 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
71 บจ.ท๊อปฟู้ด จำกัด 1,000,000 ผลิตและจำหน่ายอาหารแแปรรูปสินค้าทุกชนิด 52/2  หมู่ที่ 1 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
72 บจ.เอ็นวาย คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 91  หมู่ที่ 7 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
73 หจ.ชยพล  บิลดิ้ง 1,000,000 รับเหมาก่อสร้าง 87/1  หมู่ที่ 2 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
74 บจ.เอสเอ็มโปร เซอร์วิส จำกัด 1,000,000 การขายปลีกโดยไม่มีร้านซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 151/1  หมู่ที่ 5 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
75 หจ.สุชาติ มั่งมี การโยธา 1,000,000 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 55  หมู่ที่ 3 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
76 บจ.ดับบลิว ที เฮ้าส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,000,000 รับเหมาก่อสร้าง 170/4  หมู่ที่ 3 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
77 หจ.เคแอนด์ไอ เซอร์วิส (ไทย) 1,000,000 ประกอบกิจการบริการทำความสะอาดบ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม 162/3  หมู่ที่ 8 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
78 บจ.ศรีหิรัญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,000,000 รับเหมาก่อสร้าง 35  หมู่ที่ 9 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
79 บจ.แมนเชสเตอร์ ยูทีดี จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายบุหรี่ 73/8  ถนนอนามัย 2 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
80 บจ.เพรสทีจ กรุ๊ป เบิร์กไชร์ จำกัด 1,000,000 แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 69  ถนนป้อม 1 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
81 หจ.อาชิม 1,000,000 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำหน่าย 432/9  ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
82 หจ.พี.โฮม 28 1,000,000 รับเหมาก่อสร้าง 15  ถนนบางศาลาสามัคคี ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
83 บจ.หอมซัง จำกัด 1,000,000 บริการออแกไนซ์เซอร์ ออกแบบ จัดสถานที่ จัดงาน งานอีเว้นท์ คอนเสิร์ต จัดทำโฆษณา 65/5  ถนนราษฎร์สามัคคี 1 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
84 บจ.พานิน กรุ๊ป จำกัด 1,000,000 จัดทำโปรแกรมเว็บเพจ 49/15  ถนนหยงสตาร์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
85 บจ.ที.โอ.เอ็ม.อี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1,000,000 ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 72/2  หมู่ที่ 2 ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
86 หจ.ฟาร์มาซีกูรู 900,000 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ 31  หมู่ที่ 4 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
87 หจ.รางวัลที่หนึ่ง 800,000 ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 228  ถนนพลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
88 บจ.ไรท์ บาย ยู จำกัด 500,000 ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง 46/1  ถนนนางงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
89 หจ.เอสเควิศวกรรม ซัพพลาย 500,000 รับเหมาก่อสร้างอาคาร 1182  หมู่ที่ 4 ถนนขวัญประชา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
90 หจ.บ้านไม้แสงวรรณลอย 500,000 กำจัดปลวกและแมลง 346  ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
91 หจ.แมควิน เซอร์วิส 500,000 ประกอบกิจการซ่อม บำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภท 58/84  หมู่ที่ 5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
92 หจ.เจ ที พี เว็ลธ์ 500,000 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานขาย 159/62  หมู่ที่ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
93 หจ.ทีเค สตาร์ริช เทรนนิ่ง 500,000 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และประกันชีวิต เพื่อมุ้งเน้นสร้างสร้างงานตัวแทนที่ปรึกษา 49/2  ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
94 หจ.ญ 1 ช 4 500,000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 40/4  หมู่ที่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
95 หจ.กู๊ดเซอร์วิส อินโนเวชั่น 500,000 ประกิจการผลิตและจำหน่ายตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ 12/302  หมู่ที่ 4 ถนนการเคหะ-คลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
96 หจ.อาร์แอนด์อาร์ มาร์เก็ตติ้ง เทรนนิ่ง 500,000 ประกอบกิจการวางแผนทางการเงิน 36  ซอย2/1 ราษฎร์ดำริ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
97 หจ.พีเค  ลักกี้ 500,000 บริการรับต่ออายุเอกสารทุกประเภท 67/1  หมู่ที่ 6 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
98 หจ.อินฟินิตี้ เทรนนิ่ง 300,000 ให้คำปรึกษาทางการเรียน 392  หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองระบายน้ำ ร.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
99 หจ.นันทโย โปรดักส์ 200,000 ผลิตน้ำดื่ม 64/1  หมู่ที่ 2 ซอยถนนใหม่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
100 หจ.ทศพร ทิคเก็ต 100,000 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 148/7  หมู่บ้าน โครงการบ้านกาญจนทรัพย์ หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
101 หจ.เค เอ็ม แอล คาร์เร้นท์ 100,000 ให้เช่ารถยนต์ 58  หมู่ที่ 2 ซอยหมู่บ้านหาดใหญ่ซิตี้ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
102 หจ.ศุภณัฏฐ์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 100,000 จำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ 74  ถนนเขารูปช้าง ซอย 4 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
error: Content is protected !!