นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ จังหวัดภูเก็ต เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ จังหวัดภูเก็ต เดือนกุมภาพันธ์ 2561

Mr.Account รับทำบัญชี รับจดทะเบียนธุรกิจ

ลำดับ ชื่อนิติบุคคล  ทุนจดทะเบียน  (บาท) รายละเอียดวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
1 บจ.จีพี โฮม จำกัด 30,000,000 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 9/17  หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
2 บจ.นามนาคะภูเก็ต จำกัด 5,000,000 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 82/8  หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
3 บจ.ซิมเปิล ดีไลท์ จำกัด 5,000,000 การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย 57/14  หมู่ที่ 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
4 บจ.อันดามัน บีช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5,000,000 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 8/123  หมู่ที่ 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
5 บจ.ไตรศักดิ์ จำกัด 5,000,000 ประกอบกิจการโรงแรม 92/7  หมู่ที่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
6 บจ.ซอง ไทย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด 5,000,000 ประกอบกิจการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและธุรกรรมทางด้านเงินต่าง ๆ ทั่วโลก 33/6  หมู่ที่ 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
7 บจ.ฟันเทคโนโลยี จำกัด 5,000,000 ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอสิกส์ 88/8  หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
8 บจ.ออซั่ม อาร์ท จำกัด 5,000,000 สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างประเทศ 17/122  หมู่ที่ 1 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
9 บจ.อัล ฮาลลับ 555 จำกัด 5,000,000 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 204/28  ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
10 บจ.บ้านนาตาชา กรุ๊ป จำกัด 5,000,000 ประกอบกิจการวางระบบบริหารและบริการจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยทางทะเล ทางน้ำ 96/23  หมู่ที่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
11 บจ.บ้านริมบัว จำกัด 5,000,000 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย 48  ถนนหมื่นเงิน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
12 บจ.เดอะ อีเว้นท์ แพลนเนอร์ ภูเก็ต จำกัด 4,000,000 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 63/62  หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
13 บจ.ซันนี่ ไซด์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด 4,000,000 ประกอบกิจการให้ดูแลรักษาและทำความสะอาดสถานที่ทุกประเภท 74/210  ถนนพูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
14 บจ.เดอะเรนโบว์เทร้าครีเอทิวิตี้ จำกัด 4,000,000 ประกอบกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ 23/105-108  หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
15 บจ.ซีเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด 4,000,000 การขนส่งผู้โดยสารทางนำภายในประเทศโดยเรือทัศนาจร หรือเรือสำราญกีฬา 102/3  หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
16 บจ.ไอเดีย แอด เวิร์ค จำกัด 4,000,000 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้าในการซื้อ การขาย การเช่า การจัดการและตีราคา อสังหาริมทรัพย์ 125/259  หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
17 บจ.ไทย บลิสฟุล จำกัด 4,000,000 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 65/376 ภูเก็ตวิลล่าสวนหลวง  หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
18 บจ.วี.ไอ.เอส.เอ. พลัส จำกัด 4,000,000 ประกอบธุรกิจ บริการให้คำปรึกษาแนะนำและดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน 171/6  หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
19 บจ.วิลล่า วิคตอเรีย จำกัด 4,000,000 ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ อาคาร บ้านเรือนที่พักอาศัย 116/131  หมู่ที่ 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
20 บจ.แอ๊บโซลูท เอ็มเอ็มเอ(ไทยแลนด์) จำกัด 4,000,000 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านมวยไทย เช่น จัดในรูปแบบค่ายการเรียนรู้รวมถึงค่ายฝึกสอนแบบพักแรม 81/49  หมู่ที่ 7 ซอยสามัคคี 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
21 หจ.จัสมิน โฮเต็ล  แอนด์ เรสเตอรองท์ 4,000,000 จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 46/8-9  ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
22 หจ.ป่าตอง เดลี ดาร์บาร์ 4,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 152/1  ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
23 บจ.โซบัน กรุ๊ป จำกัด 4,000,000 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย 34/83-85  ถนนประชานุเคราะห์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
24 บจ.ฟลามิงโก้ เอเซีย จำกัด 4,000,000 ประกอบกิจการด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ 53/10  ถนนห้าสิบปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
25 บจ.ไทย คิชเช่น9 จำกัด 4,000,000 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า ในการซื้อขาย การเช่า การตีราคา อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนโดยการทำสัญญา 162/54-57  ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
26 บจ.เอสเค เชน ออฟ โฮเทลส์ จำกัด 4,000,000 ประกอบกิจการดำเนินธุรกิจห้องพักให้เช่ารายวัน ประเภทเกสท์เฮาส์ 30/1-8  ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
27 บจ.ออซโพแลต จำกัด 4,000,000 ให้บริการห้องพัก เกสเฮ้าส์ 158/8,158/44  ถนนนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
28 บจ.ลอฟตี้ พร็อพเพอตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด 4,000,000 ประกอบกิจการด้านการบริหารจัดการ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลอสังหาริมทรัพย์ 26/11  ถนนไสน้ำเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
29 บจ.เซเว่น แองเจิ้ลส์ จำกัด 4,000,000 ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือทั้งที่เป็นของตนเองและผู้อื่น 42/26  ถนนสิริราชย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
30 หจ.เฟรช บ๊อกซ์ 3,000,000 ผลิตและจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จรูป 7/14  หมู่ที่ 6 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
31 บจ.เอสเทีย ภูเก็ต จำกัด 3,000,000 การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย 169/89  ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
32 บจ.ยูโทเปีย ดรีม จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด 888/1  อาคารบี หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
33 บจ.แคท อันดามัน จำกัด 2,000,000 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก 58/189  หมู่ที่ 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
34 บจ.โอพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2,000,000 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 65/180  หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
35 บจ.มาย พริ้นเซส จำกัด 2,000,000 กิจการเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อ ขาย เช่า การตีราคาอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนโดยการทำสัญญา 64/525  หมู่ที่ 7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
36 บจ.บิ๊ก ฟิช ไทย จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 35/46-47  หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
37 บจ.ส.เจริญยนต์ จำกัด 2,000,000 การบำรุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและอื่นๆที่คล้ายกัน 53/11  หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
38 บจ.อันดามัน มารีน แอสซีสท์ จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่ายอุปกรณ์ เรือ ทุกชนิด 17/79  หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
39 บจ.ดีดี (ไทยแลนด์) จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง บริการรถแท๊กซี่ 38/6  หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
40 บจ.กู๊ดไนท์ ภูเก็ต จำกัด 2,000,000 โรงแรม 20/44  หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
41 บจ.บี บี แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 2,000,000 การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 131/45  ถนนปฏิพัทธิ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
42 บจ.เอ็น.แซด.โนแมด พร็อพเพอร์ตี้ ภูเก็ต จำกัด 2,000,000 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย 120  ซอย1 (ถนนเยาวราช) ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
43 บจ.เฮมพ์โกนิค จำกัด 2,000,000 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 34/66  หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
44 บจ.โอเรียนทอล บลอสซั่ม จำกัด 2,000,000 กิจกรรมขายให้เช่า เรือ และยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด 65/180  หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
45 บจ.เกรท แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 20/50  หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
46 บจ.อันดามัน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด 2,000,000 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 55  ซอย2/2 (ถ.เยาวราช) ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
47 บจ.สตูเบอร์ เอเชีย จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการออกแบบสิ่งพิมพ์ 74/6-9  หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
48 บจ.เอวา ภูเก็ต จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ แบ่ง จัดสรร ล็อค พื้นที่ขายสินค้า ตามโซนต่างๆ ในสถานที่ทั่วไปและมีโรงเรือน 20/50  หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
49 บจ.ราไวย์ ลักกี้ วิลล่า จำกัด 2,000,000 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย 4/16  หมู่ที่ 9 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
50 บจ.เอชซีเอส ราปิด ไดแอกโนสทิคส์ จำกัด 2,000,000 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้น ทางทันตกรรม) 98/2  ถนนสุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
51 บจ.ภูเก็ต  ซี  วาย จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าที่ระลึก และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ 78/51  หมู่ที่ 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
52 บจ.บีช อีดิชั่น จำกัด 2,000,000 บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการตลาด 10/511  หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
53 บจ.จิน แอนด์ เจมส์ จำกัด 2,000,000 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 35/104  หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
54 บจ.156 อินเตอร์ลอว์ แอนด์ แอ็คเค้าท์ จำกัด 2,000,000 กิจกรรมทางกฎหมาย 69/349  หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
55 บจ.ไทย อัส-พาร์ จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการ ขายปลีก ขายส่ง เครื่องสำอาง เครื่องประดับ กิ๊ปช๊อป สินค้าพื้นเมือง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 526/10  ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
56 บจ.ภูเก็ต อันดา ทีม จำกัด 2,000,000 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 106  ถนนโคกโตนด ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
57 บจ.ซีอีเคไอ จำกัด 2,000,000 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 23/24  ซอยปฎัก 20 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
58 บจ.เดอะ ดริ้ง สตูดิโอ จำกัด 2,000,000 การวางแผนกลยุทธ์การขาย การจัดการด้านการตลาด ตราสินค้า 10  ซอยปฏัก ซอย 2 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
59 บจ.อีลีเกนซ์ แฟชั่น จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการบริการรับตัดเย็บเสื้อผ้า 333   ห้องเลขที่ 4-5 เดอะ บีช ฟร้อนท์ ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
60 บจ.ลากูน่า แมนเนจเม้นท์ จำกัด 2,000,000 การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย 47/1  ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
61 บจ.เดสเสิร์ท ฟิช คอนซัลติ้ง จำกัด 2,000,000 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ 222/31  หมู่ที่ 7 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
62 บจ.พรีเมียร์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการ พัฒนาผลิตการเปลี่ยนแปลงบำรุงรักษาซอฟแวร์ เน็ตเวิร์ค รวมทั้งอุปกรณ์ไอที ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์อะไหล่คอมพิวเตอร์ 185/79  หมู่ที่ 4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
63 บจ.วาเลนทิน อัฟเกรด จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้าในการซื้อ การขาย การเช่า การจัดการและตีราคา อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือการโดยทำสัญญา 20/5  หมู่ที่ 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
64 บจ.เทรด ฟอร์ เอดูเคชั่น จำกัด 2,000,000 ผลิต จำหน่ายและส่งออก ชาสมุนไพร 134/65  หมู่ที่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
65 บจ.ธนวัฒน์ 639 จำกัด 2,000,000 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 17/92  หมู่ที่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
66 บจ.ออสก้าร์ เรียล เอ็ซเทท จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการเป็นนายหน้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 15/45  หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
67 บจ.เอชทูโอ วอเตอร์ จำกัด 2,000,000 ผลิตน้ำดื่มบริสุทธิและน้ำแร่ บรรจุขวด เพื่อจัดส่งเองและเป็นตัวแทนจำหน่ายปลีกและส่ง 9/247  หมู่ที่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
68 บจ.ลีเจ้นด์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด 3/128  หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
69 บจ.ที ทรี บูทริค รีสอร์ท จำกัด 2,000,000 รับปรึกษาและวางแผนงานและระบบการจัดการทั่วไป ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล 33/3  หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
70 บจ.เจพีเอ็ม วิลล่า จำกัด 2,000,000 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 80/36  หมู่ที่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
71 บจ.โคก ยาง วิลล่า จำกัด 2,000,000 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 161/51  หมู่ที่ 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
72 บจ.เดอะ ฮับ จำกัด 2,000,000 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย 59/99  หมู่ที่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
73 บจ.เวอร์จิ้น ลาเท็กซ์ จำกัด 2,000,000 ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพาราธรรมชาติ หรือ สิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 27/12,27/14-27/18  หมู่ที่ 6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
74 บจ.แอลท์ ฮู แมท จำกัด 2,000,000 เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อ การขาย การเช่า สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด 161/51  หมู่ที่ 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
75 บจ.แกรนด์ มอเตอร์ จำกัด 2,000,000 ประกอบธุรกิจ การให้เช่ายานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล  จักรยานยนต์ รถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้าย ๆ กัน 178/18  หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
76 บจ.อัสแคนด้า จำกัด 2,000,000 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย 136/82  หมู่ที่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
77 บจ.วีไอพี โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการ กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญา 83/87  หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
78 บจ.เอี๋ยวเจริญธุรกิจ จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการโรงแรม บ้านเช้า แม่นชั่น 96/1  หมู่ที่ 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140
79 บจ.ซันไชน์ วิลล่า ภูเก็ต จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการบริการที่พักระยะสั้น เช่น เกสต์เฮ้าส์ 61/8  หมู่ที่ 3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140
80 บจ.โฮมมา จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอม อโรม่าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกชนิด 129/8  หมู่ที่ 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140
81 หจ.ป่าตอง อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ 2,000,000 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 76  ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
82 บจ.เอส.วี.จี.ฟู๊ด จำกัด 2,000,000 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 94  ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
83 บจ.มาย พิซซ่า พิซซ่า (ไทยแลนด์) จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 240/10  ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
84 บจ.ไคด์ วิซาร์ด จำกัด 2,000,000 เกสต์เฮ้าส์ 35/55  หมู่ที่ 5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
85 บจ.นาตาชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2,000,000 ประกอบธุรกิจ ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และบริการให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 96/23  หมู่ที่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
86 บจ.ภูเก็ต ดีมาก จำกัด 2,000,000 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 22/17  ถนนสิริราชย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
87 บจ.ฟุตพริ้นท์ จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการ ซื้อมาขายไป เครื่องหนัง เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สุภาพบุรุษและสตรี 177  ศูนย์การค้าจังซีลอน ชั้น G   ห้องเลขที่ 4119 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
88 บจ.ทีเอ็มที วีซ่า เซอร์วิส จำกัด 2,000,000 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 74/44  ซอยตลาดบ้านซ้าง ถนนนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
89 บจ.มาฮา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการให้เช่า เกสเฮ้าส์ รายวัน และรายเดือน 141/8-9  ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
90 บจ.เบลลี่ เอเซีย จำกัด 2,000,000 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย 53  ถนนบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
91 หจ.เสริฐ สไลด์ออน เซอร์วิส 1,000,000 บริการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ลากจูง กู้ซาก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร สิ่งของ 9/161  ถนนศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
92 หจ.หมิง จู 1,000,000 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 52/98  หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
93 หจ.ธรีชยา ลาเท็กซ์ 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายที่นอน หมอนยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา 93/86  หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
94 หจ.เซอร์วิส เพอร์ฟอร์แมนซ์ 1,000,000 บริการติดตั้ง จำหน่าย และซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 9/161  ถนนศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
95 หจ.แชมป์ ไลฟ์ แจ็คเก็ต 1,000,000 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ และบอร์ดชูชีพ 19/3  หมู่ที่ 1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
96 หจ.โกลบอล คีย์ เซอร์วิส 1,000,000 การบริการที่สนับสนุนการศึกษา 10/25  หมู่ที่ 2 ซอยพัชนี ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
97 หจ.พีอาร์ บิซ คอน 1,000,000 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 119/347  หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
98 หจ.นัฐพร ทาวเวอร์เครน 1,000,000 ประกอบกิจการบริการให้เช่ารถทาวเวอร์เครน 52/97  หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
99 บจ.อีเลฟเว่น-อีเลฟเว่น กรุ๊ป จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งปลีกและส่ง 20/406  ถนนแม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
100 บจ.รวมชัยจักรกล จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับงานกลึงตามแบบและผลิตชิ้นงานกลึง งานเจียรนัย งานเชื่อม งานซ่อมแซมทุกชนิด 6/17  หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
101 บจ.เซาท์เทิร์น ริช จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการสปา นวดแผนไทย 17/108  หมู่บ้าน ธรณีทอง หมู่ที่ 2 ซอย2 ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
102 บจ.แอคทีฟ  แคร์  กายภาพบำบัด  ภูเก็ต จำกัด 1,000,000 กิจกรรมด้านกายภาพบำบัด 18  ซอย4 (ถนนพังงา) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
103 บจ.เอ็มทีเอ็น คิทเช่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจัดจำหน่ายเครื่องครัวอุตสาหกรรมและอะไหล่ พร้อมงานบริการหลังการขาย 25/414 หมู่ที่ 3  ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
104 บจ.เอเชีย ลิ้งค์ เดสทิเนชั่น จำกัด 1,000,000 ตัวแทนธุรกิจการเดินทางธุรกิจจัดนำเที่ยวและบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 23/197  หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
105 บจ.กาแล็กซี่ ทัวร์ ภูเก็ตกรุ๊ป จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด 78/342  หมู่บ้าน ภูเก็ตวิลล่า 5 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
106 บจ.แฮปปี้ ภูเก็ต(ประเทศไทย) จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับขนส่งผู้โดยสารทางบก 74/70  ชั้นที่ 4 ถนนพูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
107 บจ.ซีเจเอ ดีไซน์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด 113/2  หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
108 บจ.ภูเก็ต เฮอริซอน คอนซัลติ้ง จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการบริการด้านกฏหมายและภาษีอากร 89/345  หมู่ที่ 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
109 บจ.เทพกระษัตรี ออโต้ จำกัด 1,000,000 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 2/1  หมู่ที่ 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
110 บจ.สองสหายปิ้งย่างภูเก็ต จำกัด 1,000,000 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 21/48  ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
111 บจ.กรีนเขาหลัก จำกัด 1,000,000 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 23  ถนนนิมิตร 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
112 บจ.กัพส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,000,000 กิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 96/83  หมู่ที่ 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
113 บจ.ยามา คอนส์ จำกัด 1,000,000 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำโดยได้รับค่าตอบแทน หรือตามสัญญาจ้าง 125/373  หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
114 บจ.ภูเก็ต เจริญพาณิช จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการซ่อมแซม บริการ จัดหา อุปกรณ์วัสดุ เครื่องจักร ตัวเรือและการเดินเรือทางทะเล 16/3  หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
115 บจ.แฮปปี้  แอนด์  ลัคกี้  ฮอลิเดย์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับจองห้องพักโรงแรม ห้องพักอพาร์ทเม้นท์ อาคารชุด 130/193  หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
116 บจ.ไออรุณ ภูเก็ต จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการโรงแรม อพาร์ทเม้น คอนโด 14/11-16  หมู่ที่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
117 บจ.ภูเก็ต อันดามัน บัส ทรานสปอร์ต จำกัด 1,000,000 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่ 63  ถนนเทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
118 บจ.ผามังกร พรีสเทรส คอนกรีต จำกัด 1,000,000 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 17/4  หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
119 บจ.สารสิน เทคโนโลยี จำกัด 1,000,000 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 188/10  หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
120 บจ.พี.เอ็น.อาร์ (2018) จำกัด 1,000,000 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 24/40  หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
121 บจ.กู๊ดเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,000,000 เป็นตัวแทนในการจัดหาผู้ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องรูดบัตรเครดิต ร้านค้ารับบัตรเครดิต 147/19  หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
122 บจ.โกรวิ่ง ริช จำกัด 1,000,000 กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาและการให้คำปรึกษาที่ เกี่ยวข้อง 159/22  หมู่บ้าน บุราสิริ หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
123 บจ.พีเคที ฟู้ดส์เซอร์วิส จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด 88/92  หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
124 บจ.ดี แมค บี จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการให้คำปรึกษาการเช่า ให้เช่า การขาย การซื้อ การจัดการ ดูแลผลประโยชน์ งานด้านอสังหาริมทรัพย์ 77/77 ห้อง 6D  หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
125 บจ.951 เวลตี้ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการ การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร 22/36  หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
126 บจ.เงินถาโถม จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน 101/131  หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
127 บจ.โฟร์ซ่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งแอร์ วางระบบแอร์  วางระบบท่อแอร์ 108/87  หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
128 บจ.เอ็นอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,000,000 การขายปลีกพรมพรมหนาวัสดุปิดฝาผนังและปูพื้นในร้านค้าเฉพาะ 63/803  หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
129 บจ.พี-ฮ๊อปส์ จำกัด 1,000,000 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 44/3  หมู่ที่ 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
130 บจ.สถาปนิกภูเก็ต จำกัด 1,000,000 การวางแผนและการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ตามความต้องการของลูกค้า และการให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม 32/198  ถนนพูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
131 บจ.วุฒิโบ๊ท (ไทยแลนด์) จำกัด 1,000,000 การต่อเรือใหญ่ และเรือเล็ก 17/92  หมู่ที่ 1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
132 บจ.ภูเก็ต โซไซตี้ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 445/1  ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
133 บจ.โซยังคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด 1,000,000 การขายส่งเครื่องสำอาง 63/683  หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
134 บจ.คอมิคส์ คาเฟ่ แอนด์ บาร์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการพัฒนาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ 34/8-14  ถนนตะกั่วป่า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
135 บจ.อาร์ต คอนซัลท์ จำกัด 1,000,000 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 11  ถนนกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
136 บจ.เดอะ เน็ค เรียล จำกัด 1,000,000 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 11  ถนนกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
137 บจ.อาร์ต พร็อพเพอตี้ จำกัด 1,000,000 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 11  ถนนกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
138 บจ.บ้านสายลมรีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการโรงแรม,รีสอร์ท ห้องอาหารและเครื่องดื่ม ,ซักรีด,สระว่ายน้ำ,ห้องประชุม ฯลฯ 34/1  ถนนหลวงพ่อฉ้วน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
139 หจ.วรเทพ กรุ๊ป 1,000,000 ประกอบกิจการบริการจดทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รับต่อ พรบ. รถยนต์และจักรยานยนต์ 119/149  หมู่ที่ 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
140 หจ.2 ดี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค 222/5  หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
141 บจ.บูเน่ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 1,000,000 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย 258/37  หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
142 บจ.เจอดอมกะตะ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นายหน้า 1/72  หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
143 บจ.เลสปาล์ม พร๊อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 1,000,000 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 89/50 หมู่ที่ 3  ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
144 บจ.ลากูน่า (ประเทศไทย) จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการสร้างอาคาร บ้านพัก ห้องชุด คอนโดมิเนียม 72/56  หมู่ที่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
145 บจ.ยูฟู จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการร้านอาหาร 171/8  หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
146 บจ.ไทย ซีกเกอร์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบรหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 100/15  หมู่ที่ 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
147 บจ.พันธกาญจน์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ เครื่องดื่มทุกชนิด และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 165/149  หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
148 บจ.เอ็มอาร์ที วาเคชั่น แอนด์ บิสซิเนส จำกัด 1,000,000 ประกอบสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ 163/54 หมู่ที่ 5  ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
149 บจ.บ้านโรมัน สถาปัตย์ จำกัด 1,000,000 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น 199/35  หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
150 บจ.ไลค์ เวเคชั่น จำกัด 1,000,000 เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท 8/78  หมู่ที่ 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
151 บจ.เอพีเอส อาร์คิเทค จำกัด 1,000,000 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่่ยวข้อง 1/90  หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
152 บจ.ซาเฟอร์ บางเทาเซอร์วิส จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการบริการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และโดยสารทั้งทางบก ทั้งภายในประเทศ 197/5  หมู่ที่ 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
153 บจ.โอเชี่ยน กรุ๊ป เอเชีย จำกัด 1,000,000 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย 72/56  หมู่ที่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
154 หจ.ฟาสท์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์เวย์ 1,000,000 ประกอบกิจการด้านการสำรวจ และประเมินค่าความเสียหายทุกประเภทและตรวจสอบอุบัติเหตุทุกชนิด 54/189  หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
155 บจ.ไทเกอร์ ลีเกิล จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการด้านกฎหมาย 179/2  ถนนผังเมืองสาย ก ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
156 บจ.นันทรัตน์ การโยธา (ประเทศไทย) จำกัด 1,000,000 การก่อสร้าง การก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยทุกประเภท คลังสินค้า อาคารจอดรถ 15/116  หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
157 บจ.บีบี เมดิคอล แคร์ จำกัด 1,000,000 ประกอบธุรกิจให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาคนไข้และผู้เจ็บป่วยนอกสถานที่ โดยแพทย์ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ 98/41  หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
158 หจ.เคเอส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด 79/183  หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
159 หจ.ทีเอ็ม ทรานเฟอร์ 1,000,000 ประกอบกิจการให้บริการรับส่ง ขนส่งผู้โดยสาร โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว 36/7  หมู่ที่ 5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
160 หจ.ดีวันคัลเลอร์เซอร์วิส 1,000,000 ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์และปะ ผุ พ่นสี 33/77  หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
161 บจ.ภูเก็ต กรีน ลอนดรี้ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการผลิตน้ำดื่ม และน้ำแร่บรรจุขวด 26/3  หมู่ที่ 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
162 บจ.เดอะ เปอร์เซ็นเทจ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการให้บริการจัดหาห้องให้เช่า และจัดหาห้องพักทางอินเตอร์เน็ต 84/73  หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
163 บจ.ฟรี เบิร์ด แท็กซี่ จำกัด 1,000,000 บริการให้เช่ารถทุกชนิด เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ 79/85  หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
164 บจ.ทู คลีนนิ่ง แอนด์ แคร์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ และบ้านพักอาศัยต่างๆ 69/39  หมู่ที่ 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
165 บจ.ลานกมลาพัฒนา จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการให้บริการเช่าพื้นที่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค 24/111  หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
166 บจ.ลูน่า เวล จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ 26/13  หมู่ที่ 5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
167 บจ.เอส เอส คอนสทรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 27/39  หมู่ที่ 8 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
168 บจ.ไซยัน เว็บ เอเจนซี่ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่าย บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 69/43  หมู่ที่ 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
169 บจ.นาโนเทค.ซีแอล จำกัด 1,000,000 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2/38  หมู่ที่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
170 บจ.รักษาความปลอดภัย เค ที กรุ๊ป จำกัด 1,000,000 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล 63/1  หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140
171 บจ.ภูเก็ต ฟอร์จูน จำกัด 1,000,000 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 3/22  หมู่ที่ 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140
172 บจ.แหลม พร้าว คาร์เรนท์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการ บริการให้เช่ารถตู้  รถยนต์ 183/4  หมู่ที่ 2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140
173 หจ.บอส มันนี่ เอ๊กซ์เช้นจ์ 1,000,000 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 71  ถนนไสน้ำเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
174 หจ.เอสเอ็นวาย ลอว์ 1,000,000 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 27  ถนนสวัสดิรักษ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
175 หจ.พีทีบี2 ลอว์ 1,000,000 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 110/1  ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
176 บจ.กฤษณะทวีทรัพย์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย 12/9  หมู่ที่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
177 บจ.อุ่นใจดี จำกัด 1,000,000 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง 30/5  ถนนประชานุเคราะห์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
178 บจ.ตองหนึ่งรวมภัณฑ์ จำกัด 1,000,000 การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป 74/20  ถนนนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
179 บจ.รัตนมาศ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,000,000 การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน 44/8  ถนนพิศิษฐ์กรณีย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
180 บจ.อันดามัน ไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1,000,000 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น 19  ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
181 บจ.สวีท แอนด์ สมายล์ จำกัด 1,000,000 กิจกรรมสปา 108,110  ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
182 บจ.ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล คลินิกเวชกรรม จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการดูแลสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคทั่วไปและประกอบกิจการด้านการแพทย์ต่างๆ 72/8  ถนนใสน้ำเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
183 หจ.ความรู้และปัญญา 500,000 โรงเรียนกวดวิชา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 2/4  ถนนมนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
184 หจ.ศุภัช ทริป 500,000 บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้และคนโดยสารทั้งทางบก ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 211/79  หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
185 บจ.เบ หลิง เทียน จำกัด 500,000 ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า บ้านพักอาศัย อาคารที่พักอาศัย ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ 112/115  หมู่ที่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
186 หจ.นิตยา พฤคฌาญาณ 300,000 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 21/67  หมู่ที่ 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
187 หจ.กล่องทะเล 100,000 ประกอบกิจการจำหน่ายปูจั๊กจั่นสด แช่แข็ง อาหารแปรรูปที่ได้จากปูจั๊กจั่น 25/491  หมู่บ้าน สิเหร่ห์ปาร์ค หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
188 บจ.โร.นี.คู. จำกัด 100,000 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก 50/23  หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
error: Content is protected !!