นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกุมภาพันธ์ 2561

Mr.Account รับทำบัญชี รับจดทะเบียนธุรกิจ

ลำดับ ชื่อนิติบุคคล  ทุนจดทะเบียน  (บาท) รายละเอียดวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
1 บจ.ซัน เหอ พลาสติก จำกัด 20,000,000 ประกอบกิจการ บด ย่อย รีไซเคิล พลาสติก เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกทุกชนิด 88/12-14  หมู่ที่ 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
2 บจ.แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ รีเลชั่นชิป จำกัด 10,000,000 ประกอบกิจการค้า สั่งเข้ามาเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าประเภท แบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โซล่าเซลล์ เซลล์เชื้อเพลิง 18/12  หมู่ที่ 4 ถนนพระราม 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
3 บจ.ไทย ฟอร์จูน เม็ททอล จำกัด 10,000,000 ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 48  หมู่ที่ 3 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
4 หจ.ทองไทยนิรันดร์ (พันท้าย) 5,000,000 ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน 18/1  หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
5 บจ.ดับบลิวทีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 5,000,000 ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ผลิต ขนย้าย ติดตั้ง ขาย ซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร 39/14  หมู่ที่ 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
6 บจ.พัทยา ไทยมารีน คอร์ป จำกัด 5,000,000 ประกอบกิจการให้บริการจัดเก็บสินค้าและสถานที่เก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง 4/1  หมู่ที่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
7 บจ.ป.เพชรศรีสยาม จำกัด 5,000,000 ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 4/8  หมู่ที่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
8 บจ.ยู ฟอง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 5,000,000 ประกอบกิจการนำเข้า ขายส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม 88  หมู่ที่ 4 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
9 บจ.รุ่งทวี 888 จำกัด 4,000,000 ประกอบกิจการรับจ้างหลอมเม็ดพลาสติก 99/25  หมู่ที่ 5 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
10 บจ.โล่งโถง พลาสติก จำกัด 4,000,000 ประกอบกิจกานำเข้าวัตถุดิบประเภทพลาสติกเพื่อการผลิต 36/9  หมู่ที่ 7 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
11 หจ.ห้างทองรุ่งเจริญ (วัดโคกขาม) 3,000,000 ประกอบกิจการค้าทอง 22/1  หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
12 หจ.ห้างทองรุ่งเรือง ๙ (ตลาดป้าคี) 3,000,000 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ 12/3  หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
13 บจ.เชษฐ์พิสิฐ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 3,000,000 ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 1/155  หมู่ที่ 7 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
14 บจ.พีเคซี เกียร์.(ไทยแลนด์) จำกัด 3,000,000 ประกอบกิจการโรงงาน รับจ้างผลิตชิ้นงานตามรูปแบบตัวอย่างด้วยโลหะทุกชนิด 135  หมู่ที่ 5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
15 บจ.ทรัพย์เจริญเยาวราช จำกัด 3,000,000 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ 2/11  หมู่ที่ 6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
16 บจ.ซัน เทคโน จำกัด 3,000,000 ประกอบกิจการรับออกแบบโลโก้ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลาก ออกแบบโบชัวร์ 70  ถนนเศรษฐกิจ1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
17 บจ.ที.เจ. การาจ เพนท์ เซอร์วิส จำกัด 3,000,000 การบำรุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและอื่นๆที่คล้ายกัน 29/4 หมู่ที่ 9  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
18 บจ.ตงเซิง อินดัสทรี จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ 67/1300  หมู่ที่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
19 บจ.จุ่ย ฝู๋ จำกัด 2,000,000 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 38/51-53  หมู่ที่ 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
20 บจ.ชัยรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด 57/288  หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
21 บจ.ซุ่นไท่ พลาสติก จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก เม็ดพลาสติก 95/52-55  หมู่ที่ 4 ถนนบางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
22 บจ.เหรียญทองสตีล ซัพพลาย จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการค้าเหล็กทุกชนิด 60  หมู่ที่ 9 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
23 บจ.บี.พี. ไดคาสติ้ง จำกัด 2,000,000 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า 99/19  หมู่ที่ 2 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
24 บจ.เชียน เย่ ฮาร์ดแวร์ จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 66/52  หมู่ที่ 3 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
25 บจ.ไทย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด 2,000,000 ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก สินค้าทางเกษตรการขายส่งผัก ผลไม้ ทั้งชนิดสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการถนอมและแปรรูป 117  ถนนสุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
26 บจ.จิตต์ ไฟเบอร์ เทค จำกัด 1,500,000 ประกอบกิจการ ผลิตสินค้าไฟเบอร์กลาสและพลาสติก 108/47  หมู่ที่ 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
27 บจ.เฉลียวบาดาล จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด 116/2  หมู่ที่ 10 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 70210
28 หจ.ชัยธัญยะ การช่าง 1,000,000 รับจ้าง กลึง โลหะ เหล็ก 115/6  หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
29 หจ.ฮุ่ยซัน โฮลดิ้ง 1,000,000 ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายผลิตที่ทำจากพลาสติก 74/144  หมู่ที่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
30 หจ.อาร์เอ็มเอ็น เมทัล เวิร์ค กรุ๊ป 1,000,000 ประกอบกิจการรับทำโครงตู้ควบคุมไฟฟ้า 144/111  หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
31 หจ.พิริยะมอเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ รับทำงานโยธาทุกประเภท 119/484  หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
32 หจ.ออลแมท เทรดดิ้ง 1,000,000 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 49/74  หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
33 หจ.เอฟ.ที.ซี. เซอร์วิส 1,000,000 ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร 88/100  หมู่ที่ 3 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
34 หจ.พี.เค.เอ็น.เปเปอร์ 1,000,000 ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 79/1  หมู่ที่ 6 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
35 บจ.เนติภัณฑ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,000,000 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1219/32  ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
36 บจ.ดราโก้ คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง 8/35  หมู่ที่ 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
37 บจ.ที.ที.ไอ ฟู้ด จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตอาหารแปรรูปจากปลาน้ำเค็ม 45/4  หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
38 บจ.ภาธรทวี จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการซื้อมาขายไปน้ำดื่ม 78/367  หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
39 บจ.ออร์แกนิค ซัพพลาย เซ็นเตอร์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการผู้ผลิต แปรรูปสินค้าและจัดจำหน่าย นำเข้าส่งออกาสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรกรรมทุกประเภท 99/157  หมู่ที่ 7 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
40 บจ.ซี อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 1,000,000 กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย) 121/11  หมู่ที่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
41 บจ.ไฟว์ เวิร์ค กรุ๊ป จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการให้บริการดูแลทำความสะอาด ห้าง 68/3  หมู่ที่ 6 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
42 บจ.ธนพรรณ พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร 89/70  หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
43 บจ.เอ็น เอส บี เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ถ่านอัดแท่ง ถ่านไม้ ถ่านจากวัสดุธรรมชาติทุกชนิด 99/158  หมู่บ้าน เดอะแกรนด์ พระราม 2 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
44 บจ.บี เบทเทอร์ โปรดักส์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า วัตถุเคมี 55/143  หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
45 บจ.สยาม พีเอฟแอล พลาสติก รีไซเคิล จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก พลาสติก 59/4  หมู่ที่ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
46 บจ.ทีแอนด์บี อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จำหน่ายอาหารสด อาหารแช่แข็ง ทุกชนิด ทุกประเภท 91/2  หมู่บ้าน มั่นคงพาวิลเลียน หมู่ที่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
47 บจ.ร้อยแปดอาหารแช่แข็ง (1009) จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายสัตว์น้ำ สัตว์แช่แข็ง รวมทั้งผลพลอยได้และเศษต่างๆของสัตว์น้ำ 2/37  หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
48 บจ.ชัยวัฒณาพลาส จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการให้บริการหลอมเม็ดพลาสติก อัดเม็ดพลาสติก ชนิดต่างๆ 88/3  หมู่ที่ 1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
49 บจ.อาร์.อาร์.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการผลิต อะไหล่วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร 27/559  หมู่ที่ 3 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
50 บจ.เดอะ ซิส สมุทรสาคร คลินิก จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม 98 หมู่ที่ 4  ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
51 บจ.บ้านหมึก (2018) จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ 77/23  หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
52 บจ.รักษาความปลอดภัย เคเอสพี จำกัด 1,000,000 กิจกรรมการบริการระบบรักษาความปลอดภัย 129/315  หมู่ที่ 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
53 บจ.อินฟินิทไทย จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการโรงงานทอผ้า ผลิตและจัดจำหน่าย ทั้งนำเข้าและส่งอก 29/9  หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
54 บจ.ที.เค. ห้องเย็น จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการค้าสัตว์น้ำ สัตว์น้ำแช่แข็ง รวมทั้งผลพลอยได้และเศษต่าง ๆ ของสัตว์น้ำ 57/35  หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
55 บจ.สมยศ ค้ากุ้ง จำกัด 1,000,000 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 586/4  ถนนสุขาภิบาล ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
56 บจ.ยู 168 จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไปทั้งขายปลีกและขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคให้กับทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน 21/1  หมู่ที่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
57 บจ.มอเตอร์ วิลล์ จำกัด 1,000,000 ซื้อ ขาย ให้เช่า รถยนต์ 222  หมู่ที่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
58 บจ.ดี พร้อม มหาชัย จำกัด 1,000,000 จำหน่ายส่ง ปลีก น้ำมันเชื้อเพลิงยานยนต์ 54/46  หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
59 บจ.เอสพีเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการให้บริการผลิตลูกชิ้นปลา หมู ไก่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องทุกชนิด 99/9  หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
60 บจ.ข้ามฟ้า เทรดดิ้ง จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการค้า อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท รวมถึงนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ 28/141  หมู่ที่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
61 บจ.ซีเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง 2018 จำกัด 1,000,000 การกลึงกัดไสโลหะ 78/164  หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
62 บจ.159 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการนำเข้า ไม้จิ้มฟันมาจำหน่ายในประเทส 99/35  หมู่ที่ 5 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
63 บจ.อมาน่า ซัพพลาย จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย เครื่องมืออุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องแบบพิมพ์กระดาษ ลูกยางผลิตบรรจุภัณฑ์ 200/242  หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
64 บจ.กรุงเทพการพยาบาล2018 จำกัด 1,000,000 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 58/1  หมู่ที่ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
65 บจ.อาร์พีพี เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,000,000 การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 200/44  หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
66 บจ.เอ็นเอ็นเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างออกแบบและตกแต่งภายใน รวมถึงงานโครงสร้าง งานระบบ 173/223  หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
67 บจ.บี.วาย.เอส. เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหา จัดจำหน่ายกระเป๋าหนัง กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าลากเดินทาง กระเป๋าทุกชนิด 41/230  หมู่ที่ 2 ถนนเจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
68 บจ.แฟลกชิพ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กปอร์ต จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการนำเข้า ได้แก่ อาหารทะเลแช่เย็นหรือแช่แข็ง 67/26  หมู่ที่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
69 บจ.อาร์.เค.บี.เอ็น. คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการออกแบบวางแผนและที่ปรึกษา รับเหมาก่อสร้าง 199/28  หมู่ที่ 6 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
70 บจ.เป็นเอก พริ้นติ้ง จำกัด 1,000,000 การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 189/94  หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
71 บจ.ออนทเว็นตี้ทู จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการ บริการจัดงานอีเว้นท์ในและนอกสถานที่ 5/349  หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
72 บจ.สา ไอซ์ ซีฟู้ด จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป อาหารแปรรูปแช่แข็ง 8/114 โซน บี  หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
73 บจ.เบลลิส (ไทยแลนด์) จำกัด 1,000,000 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น 99/126  หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
74 บจ.ไอ สตาร์ ฟู้ด จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง 8/114 โซน เอ  หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
75 บจ.เอ็ม แอล โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด 1,000,000 จำหน่ายและจัดหาสินค้าเครื่องจักร 45/101  หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
76 บจ.เอกนรินทร์  โปรเจ็ค จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับเหมา ติดตั้งระบบไฟฟ้า ทุกประเภท 118/160  หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
77 บจ.ไทยเจริญพลาสติก(1999) จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับเป่าถุงพลาสติก 88/58  หมู่ที่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
78 บจ.สามสิบสองเอ็มพี จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการชื้อขาย ให้เช่า จัดสรรที่ดิน บ้านและที่พัก 20/16  หมู่ที่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
79 บจ.วรรณไธสง เอ็นจิเนียริ่ง(2018) จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการ รับติดตั้งแอร์ ระบบทำความเย็น ฯ 168/109  หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
80 บจ.เจ.เอส.เอส. ฟู้ด จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สด แผ่นเกี้ยว และอาหารเส้นสดทุกชนิด 111/131  หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
81 บจ.วี สแควร์ อินเตอร์เทรด จำกัด 1,000,000 นำเข้า-ส่งออกยาบำรุงพืชและสัตว์ยาปราบศัตรูพืช 9/86  หมู่ที่ 3 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
82 บจ.นิรมิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการให้บริการเป็นนายหน้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น 927/71ญ  ถนนพระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
83 บจ.ที.เอส.อาร์. อินเตอร์แพ็ค จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด 178/250  หมู่ที่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
84 หจ.ถาวรพลาสติก 1,000,000 ประกอบกิจการหลอมเม็ดพลาสติกทุกชนิด 108/15  หมู่ที่ 7 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
85 หจ.มิ่งขวัญ พลาสติก 1,000,000 ซื้อมา-ขายไป บรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดทุกประเภท 111/12  หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
86 บจ.อินเซ็ปต์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 5/20  หมู่ที่ 10 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
87 บจ.อินเนอร์พลาส จำกัด 1,000,000 ค้าเม็ดพลาสติก สินค้าพลาสติก สิ่งอื่นมีลักษณะคล้ายกันที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ-สำเร็จรูป 103/4  หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
88 บจ.ไลน์อีโวลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน 145  หมู่ที่ 3 ถนนสวนหลวง ซอย 16 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
89 บจ.เวพพอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ 64/16  หมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
90 บจ.โพลี  นิวแมททีเรียล  เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ทุกชนิด สารเคมีไฟเบอร์กลาสทุกชนิด 133/1  หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
91 บจ.พาวเวอร์ดับเบิ้ลอี จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 304  หมู่ที่ 10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
92 บจ.เบ็ตเตอร์ เวิลด์ อินโนเทค จำกัด 1,000,000 จำหน่ายวัสดุทดแทนในการก่อสร้าง 37/190  หมู่ที่ 9 ซอยกุลเดช ถนนเพชรเกษม ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
93 บจ.เซน เมคคานิคอลพลัส จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการวางระบบคอลโทรล 146/41  หมู่ที่ 6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
94 บจ.วายเอสเจ อินเตอร์วีฟ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายเสื่อและพรม สินค้าปูพื้นทุกชนิด 109/5  หมู่ที่ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
95 บจ.เอ็มซี แอสเสท เมเนจเมนท์ จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการซื้อ ขายให้เช่าโรงงาน โกดังทุกชนิด 58/9  หมู่ที่ 6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
96 บจ.อินติเกรท เคมิคอล จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการ ซื้อ ขายปลีกเคมีเกษตร 5/9  หมู่ที่ 6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
97 บจ.ไอเคพี ซุปเปอร์ เซอร์วิส จำกัด 1,000,000 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น 4/1  หมู่ที่ 4 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
98 บจ.กมลคอนสตรัคชั่น (2018) จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 30/2  หมู่ที่ 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
99 บจ.ทรัพย์ไพศาล 2018 จำกัด 1,000,000 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 117  หมู่ที่ 3 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
100 บจ.อเดย์ ซัพพลาย จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการรับซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ อาทิ ถุงมือ 64/177  หมู่ที่ 3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
101 บจ.เค เอ็น บี พิมพ์ปั้มโลหะกิจ จำกัด 1,000,000 รับจ้างปั๊มโลหะ 99/9  หมู่ที่ 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
102 บจ.สุภา ออดิโอ วิชั่น จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการออกแบบและที่ปรึกษา ระบบมัลติมีเดีย ระบบควบคุมอัตโนมัติ 169/447  หมู่ที่ 3 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
103 บจ.โมกลิช พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1,000,000 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 7/12  หมู่ที่ 2 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
104 บจ.ดิจิตอลแพ็คเกจจิ้ง จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ 32/23  หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
105 บจ.เอพี สยาม เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการค้า ซื้อมา ขายไป เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง อะไหล่อุปกรณ์ และสินค้าทั่วไป 216  หมู่ที่ 5 ถนนกระทุ่มแบน ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
106 หจ.บอสอะไหล่ยนต์ 1,000,000 จำหน่ายชุดโอเวอร์ฮอนด์เครื่องยนต์ ปลอกสูบ ลูกสูบ แหวนลูกสูบ ก้านซิ่ง ปลอกวาวร์ วาวร์ชาร์ฟและอะไหล่รถ 90/132-133  หมู่ที่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
107 หจ.โชคเจริญ 88 1,000,000 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 234/146  หมู่บ้าน อิ่มอัมพร 9 หมู่ที่ 2 ซอยวิรุณราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
108 บจ.เอแอลเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก สินค้าแฟชั่นทั่วไป อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา แว่นตา เครื่องประดับ และอื่นๆ 249/9  หมู่ที่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
109 บจ.เบญจา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,000,000 การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 59/33  หมู่ที่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
110 บจ.สห เมทัล เวิร์ค จำกัด 1,000,000 ซื้อวัสดุมาประกอบ ติดตั้ง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฐานจ่ายน้ำมันอุปกรณ์เกี่ยวกับปั๊มน้ำมัน เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง 219/36  หมู่ที่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
111 บจ.วี.พี.เอส. สแตนเลส จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการออกแบบขึ้นรูป ประกอบและติดตั้ง งานสแตนเลส 90/120-121  หมู่ที่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
112 บจ.ท่าทรายทองดี สาย 4 จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่าย ดิน หิน ทราย 16/5  หมู่ที่ 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
113 บจ.รถสวย คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด 1,000,000 จำหน่ายนำเข้าส่งออกรถยนต์และยานพาหนะทุกประเภททั้งใหม่และเก่า 5/474  หมู่ที่ 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
114 บจ.เออีซี ทีบีเค เทรดดิ้ง จำกัด 1,000,000 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า 64/10  หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
115 บจ.นิค ดีไซน์ แพ็คเกจจิ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1,000,000 ให้บริการ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด 152/75  หมู่ที่ 13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
116 บจ.แพชชั่น 89 จำกัด 1,000,000 รับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตกแต่งงาน 50/43  หมู่ที่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
117 หจ.สถานีพรีเมี่ยม 500,000 ซื้อมาขายไปสินค้าพรีเมี่ยม 126/20  หมู่ที่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
118 หจ.จูน มอเตอร์เซอร์วิส 500,000 การขายส่งการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 3/246  หมู่ที่ 9 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
119 บจ.ร่ำรวยรับทรัพย์ตลอดกาล จำกัด 500,000 ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป ฝากขาย จัด เครื่องสำอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ความงาม 45/259  หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
120 บจ.ซีเอ็นซี เทค แอดวานซ์ จำกัด 500,000 ประกอบกิจการโรงงานผลิตแม่พิมพ์และเครื่องใช้ทำจากพลาสติก 111/1  หมู่ที่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
121 บจ.หัวกะใจ จำกัด 500,000 ประกอบกิจการ บริการรับจ้างดีไซน์งานกราฟฟิค แพ็คเกจจิ้ง 100/15  หมู่ที่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
122 หจ.นอมแม็คโคร 500,000 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมา ถมที่ 9/9  หมู่ที่ 5 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
123 หจ.เจเจซีเค ดิเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง 200,000 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 80/676  หมู่ที่ 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
124 หจ.ซี.บี.เคมีคอล 200,000 ประกอบกิจการซื้อขายเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์ 41  หมู่ที่ 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
125 หส.เคลย์ตั้น เมนส์ โปรดักส์ 200,000 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกเครื่องสำอาง 75  หมู่ที่ 4 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
126 บจ.ธนพรชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 200,000 การค้า ผลิต เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง สายพานลำเลียง 140/29 หมู่ที่6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
127 หจ.เอสพีเอ็น ไฟเบอร์แอนด์คอมมูนิเคชั่น 100,000 ประกอบกิจการซ่อมแซมสายโทรศัพท์ 119/337  หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
128 หจ.ทรัพย์สาคร เทรดดิ้ง 100,000 ซื้อมาขายไปอาหารทะเล 1091/5  ถนนวิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
129 หจ.ภูเก็ตสปีดเซอร์วิส 100,000 รับบริการจัดการขนส่งสินค้า-พัสดุภัณฑ์ 80  หมู่ที่ 6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
error: Content is protected !!