นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ จังหวัดปัตตานี เดือนมกราคม 2561

 

นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ จังหวัดปัตตานี เดือนมกราคม 2561

Mr.Account รับทำบัญชี รับจดทะเบียนธุรกิจ

ลำดับ ชื่อนิติบุคคล  ทุนจดทะเบียน (บาท) รายละเอียดวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
1 บจ.หนองจิกพัฒนา จำกัด 20,000,000 รับซื้อมะพร้าวและผลิตน้ำมัน 3/10  หมู่ที่ 4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
2 หจ.น่ำตุนหลี 4,200,000 ประกอบกิจการค้าทอง 134  ถนนฤาดี ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
3 บจ.สยามอินฟินิตี้ 999 จำกัด 3,000,000 ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรงยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ 173/24  หมู่ที่ 6 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
4 หจ.บาราโหม  การพาณิชย์ 2,000,000 ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และกาแฟ 95/4  หมู่ที่ 2 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
5 หจ.แตลอแม็ง พัฒนากิจ 2,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท 87/1  หมู่ที่ 5 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
6 บจ.ภคภณก่อสร้าง จำกัด 1,000,000 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 78/1 ถนนมะกรูด ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
7 บจ.สมานการบัญชี จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการบริการทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงิน 12/55  ถนนเจริญประดิษฐ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
8 บจ.ฟาตอนะห์ ปิโตรเลียม จำกัด 1,000,000 ประกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด 360  หมู่ที่ 4 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
9 บจ.อคาสต้า (ไทยแลนด์) จำกัด 1,000,000 การติดตั้งไฟฟ้า 156/1  หมู่ที่ 2 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
10 หจ.ไม้แก่น เอ็มเค 1,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท 66/2  หมู่ที่ 4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
11 หจ.อวนสยาม ปัตตานี 500,000 ประกอบกิจการจำหน่ายอวนลากปลา แหจับปลา เชือกในล่อนและอุปกรณ์เกี่ยวกับการประมง เช่น โซ่ สมอ สลิง เป็นต้น 11/1  ถนนนรินทราช ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
12 หจ.ปทุมธานี 500,000 ประกอบกิจการให้คำปรึกษาแนะนำสถานศึกษาเอกชนให้กับบุคคลที่สนใจศึกษาต่อพร้อมส่งเข้าศึกษา 400/39  หมู่ที่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
13 หจ.สายบุรีเซอร์เวย์ 500,000 กิจการสำรวจความเสียหายต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและเอกสารกำกับในการเรียกร้องต่อผู้กระทำละเมิด อันเกี่ยวกับรถ 125/5  ถนนกะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
error: Content is protected !!