นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ จังหวัดลำปาง เดือนมกราคม 2561

 

นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ จังหวัดลำปาง เดือนมกราคม 2561

Mr.Account รับทำบัญชี รับจดทะเบียนธุรกิจ

ลำดับ ชื่อนิติบุคคล  ทุนจดทะเบียน (บาท) รายละเอียดวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
1 บจ.สถานที่ฟื้นฟู รัตนะ จำกัด 5,000,000 กิจกรรมด้านสุขภาพของมนุษย์ 236/23  หมู่ที่ 8 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
2 หจ.ณรงค์ลำปางการก่อสร้าง 5,000,000 รับเหมาก่อสร้างทั่วไป และจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 79/1  หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
3 หจ.ทรัพย์ไพศาลพิโก842 5,000,000 การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค 248  หมู่ที่ 4 ถนนเถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
4 หจ.พิณศิริ คอนสตรัคชั่น 5,000,000 ขายวัสดุก่อสร้าง 17  หมู่บ้าน ดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
5 บจ.นิวเวิลด์ ไฮป์ จำกัด 3,000,000 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 5  ถนนบุญโยง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
6 หจ.ก้าวมงคล 999 2,000,000 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร  ที่พักอาศัย 409  หมู่ที่ 5 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
7 หจ.ไกรกิดร์เฮลท์ 1,000,000 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 125/98  หมู่บ้าน โครงการจิตต์อารีวิลล์1 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
8 หจ.พรเจริญรุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ประกอบกิจการรับเหมาบรรจุสินค้า 237  หมู่ที่ 2 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
9 หจ.ชาติรุ่งเจริญ 1,000,000 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า คนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 100/6  หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
10 บจ.วาเลสก้า จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ฯ 26  หมู่ที่ 5 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
11 หจ.จามเทวี 88 1,000,000 ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษารับฝึกอบรมให้ความรู้สรรหาบุคคลและให้คำแนะนำด้านการขายการบริหาร 124/49  ถนนท่่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
12 บจ.ศรีชุมการเกษตร จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายขายปลีกขายส่ง ปุ๋ย อาหารพืช อาหารสัตว์ และสินค้าเีก่ยวกับการเกษตรทุกประเภท 84  หมู่ที่ 9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
13 บจ.ธันเดอร์รัน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด 61  หมู่ที่ 11 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
14 บจ.ภัคราเดชา จำกัด 1,000,000 ประกอบกิจการโรงแรม 407/5  หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
15 หจ.ฟังโก้ฟู๊ดส์ 1,000,000 ผลิตและจำหน่ายผักและผลไม้แปรรูป ผลิตและจำหน่ายเห็ดแปรรูป 72  หมู่บ้าน แม่วะ หมู่ที่ 3 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
16 บจ.ซีอาร์ โซลาร์ ลำปาง จำกัด 1,000,000 ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลส์อาทิตย์ 184  หมู่ที่ 5 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
17 บจ.มินทร์วรัตน์ กรุ๊ป จำกัด 1,000,000 จัดจำหน่ายเครื่องสำอาง 21  หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
18 หจ.ศรีพุทธา ทรานสปอร์ต 1,000,000 ประกอบกิจการรับขุด-ถมดิน และปรับระดับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 57  หมู่ที่ 8 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
19 หจ.พี.พี.คอนสตรัคชั่น(2018) 700,000 การ่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์ 8/2  หมู่ที่ 4 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
20 หจ.เดอะเบสิคสเต็ป 500,000 ประกอบกิจการค้าเครื่องมือสื่สาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม ซิมการ์ด รวมถึงบริการเสริทที่เกี่ยวข้อง 1259/6-7  ถนนไปรษณีย์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
21 หจ.วีพีบล๊อกเจริญกิจรุ่งเรือง 500,000 จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 83/2  หมู่ที่ 5 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
22 หจ.แพค โฮม 500,000 ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิด 564  หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
23 หจ.พันล้านครีเอทีฟส์ 300,000 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิตถุงผ้า กระเป๋าผ้า และบริการพิมพ์ลายบนผ้าพร้อมจำหน่าย 89/1  หมู่ที่ 3 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
24 หจ.พีรภูมิ ทรานสปอร์ต 100,000 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสิ่งของโดยรับขนส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 272  หมู่ที่ 5 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
error: Content is protected !!