เครื่องหมายการค้า จำพวก 19

เครื่องหมายการค้า จำพวก 19

Mr.Account ยินดีให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1 กรงนกขนาดใหญ่ไม่ได้ทำด้วยโลหะที่เป็นสิ่งก่อสร้าง
2 กรอบกระจกชนิดเลื่อนขึ้นลงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้กับประตู
3 กรอบกระจกชนิดเลื่อนขึ้นลงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้กับหน้าต่าง
4 กรอบกระจกชนิดเลื่อนขึ้นลงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ระเบียง
5 กรอบกระจกหน้าต่างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
6 กรอบด้านบนของประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
7 กรอบด้านบนของหน้าต่างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
8 กรอบหลังคาไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
9 กระจกกันกระสุน
10 กระจกโค้งที่ใช้ในการก่อสร้าง
11 กระจกฉนวนที่ใช้ในการก่อสร้าง
12 กระจกที่ใช้ในการก่อสร้าง
13 กระจกนิรภัย
14 กระจกนิรภัยรถยนต์
15 กระจกสะท้อนแสงใช้ในการก่อสร้าง
16 กระจกเสริมลวดใช้ในการก่อสร้าง
17 กระจกใสแผ่นเรียบใช้ในการก่อสร้าง
18 กระจกหน้าต่างที่ไม่ใช่หน้าต่างยานพาหนะ
19 กระดานกระโดดน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
20 กระดาษบุผนังใช้ในการก่อสร้าง
21 กระดาษอัดใช้ในการก่อสร้าง
22 กระดาษอัดบุเรซินใช้ในการก่อสร้าง
23 กระท่อมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
24 กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
25 กระเบื้องเคลือบเซรามิคปูพื้น
26 กระเบื้องเคลือบดินเผาใช้ปูพื้น
27 กระเบื้องเคลือบบุผนัง
28 กระเบื้องเคลือบปูพื้น
29 กระเบื้องเคลือบโมเสคใช้ปูพื้น
30 กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา
31 กระเบื้องเซรามิคปูพื้น
32 กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนัง
33 กระเบื้องดินเผาเคลือบปูพื้น
34 กระเบื้องทำด้วยไวนิลใช้ปูพื้น
35 กระเบื้องทำด้วยหินใช้ปูพื้น
36 กระเบื้องบุผนังทำด้วยดินเหนียว
37 กระเบื้องบุผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
38 กระเบื้องปูกำแพงไม่ได้ทำด้วยโลหะ
39 กระเบื้องปูทางเท้าที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
40 กระเบื้องปูพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
41 กระเบื้องปูพื้นหินขัด
42 กระเบื้องมุงหลังคาทำด้วยดินเหนียว
43 กระเบื้องมุงหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
44 กระเบื้องยางบุผนัง
45 กระเบื้องยางปูพื้น
46 กระเบื้องใยแก้วมุงหลังคา
47 กระเบื้องใยหินมุงหลังคา
48 กระเบื้องลูกฟูกมุงหลังคา
49 กระเบื้องหินชนวนใช้มุงหลังคา
50 กล่องรับจดหมายทำด้วยอิฐ
51 ก้อนกรวด
52 ก้อนกรวดใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีต
53 ก้อนคอนกรีตใช้ในการก่อสร้าง
54 ก้อนพลาสติกสำหรับรองพื้นใช้สร้างถนน
55 กันสาดอาคารไม่ได้ทำด้วยโลหะ
56 กำแพงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
57 ข้อต่อแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
58 ขอบคันหินสำหรับกั้นเป็นขอบในการปูพื้นด้วยบล็อคปูถนน
59 ขั้นบันไดคอนกรีต
60 ขั้นบันไดทำด้วยไม้
61 ขั้นบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
62 ขื่อที่ทำด้วยไม้
63 ขื่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
64 ครอบกระเบื้องมุงหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
65 คอกม้าที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
66 คอกหมูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
67 คอนกรีต
68 คอนกรีตทนความร้อน
69 คอนกรีตทนไฟ
70 คอนกรีตที่ใช้ทำโครงสร้าง
71 คอนกรีตผสมสำเร็จรูป
72 คอนกรีตผสมเสร็จใช้ในการก่อสร้าง
73 คานซีเมนต์สำเร็จรูป
74 คานทำด้วยไม้
75 คานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
76 คานสะพานคอนกรีตอัดแรง
77 คานเสริมผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
78 คานเสริมพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
79 คิ้วขอบกระเบื้องทำด้วยพลาสติก
80 คิ้วขอบกระเบื้องที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
81 คิ้วผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
82 คิ้วพื้นทำด้วยไม้
83 คิ้วพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
84 คิ้วเพดานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
85 โครงของอาคารที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
86 โครงติดตั้งแผ่นกระจกสำหรับประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
87 โครงติดตั้งแผ่นกระจกสำหรับหน้าต่างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
88 โครงที่ใช้ในการเพาะปลูกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
89 โครงบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
90 โครงฝ้าเพดานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
91 โครงเรือนเพาะชำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
92 โครงสร้างอาคารที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
93 โครงหลังคาไม้
94 โครงอาคารทำด้วยคอนกรีต
95 งานประติมากรรมทำด้วยคอนกรีต
96 งานประติมากรรมทำด้วยหิน
97 งานประติมากรรมทำด้วยหินอ่อน
98 จมูกบันไดทำด้วยพลาสติก
99 จมูกบันไดทำด้วยยาง
100 จมูกบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
101 ฉากกั้นห้องอาบน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
102 ฉากกั้นห้องอาบน้ำสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
103 ชอล์กดิบ
104 ชุดกระจกที่ติดตั้งเป็นแผงใช้ในการก่อสร้าง
105 ชุดเกราะที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
106 เชือกเคลือบน้ำมันดินใช้ในการก่อสร้าง
107 ซีเมนต์เคลือบป้องกันไฟ
108 ไซโลที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
109 ฐานของเสาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
110 ฐานปล่อยจรวดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
111 ฐานรองที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งซ้อนประกอบขึ้นด้วยไม้
112 ดินเหนียว (ระบุวัตถุประสงค์)
113 ดินเหนียวใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา
114 ดินเหนียวใช้ในการก่อสร้าง
115 ดินเหนียวทนไฟใช้ทำอิฐ
116 ตงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
117 ตอม่อเขื่อนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
118 ตอม่อคอนกรีต
119 ตอม่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
120 ตอม่อสะพานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
121 ตาข่ายติดประตูหน้าต่างกันแมลงที่ไม่ทำด้วยโลหะ
122 ตู้โทรศัพท์ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
123 ตู้ไปรษณีย์ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
124 ถังไม้สำหรับหมักไวน์
125 แถบพลาสติกสำหรับจัดแต่งสวนและสนามหญ้า
126 ทรายใช้ในการก่อสร้าง
127 ทรายใช้เป็นส่วนผสมของปูนฉาบ
128 ทรายสีเงินใช้ในการก่อสร้าง
129 ท่อขนาดใหญ่ทำด้วยพลาสติก
130 ท่อแข็งที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
131 ท่อคอนกรีต
132 ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง
133 ท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม
134 ท่อคอนกรีตใช้ในการก่อสร้างอุโมงค์
135 ท่อคอนกรีตที่เสริมความแข็งแรงด้วยตาข่ายโลหะ
136 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
137 ท่อซีเมนต์
138 ท่อดิน
139 ท่อทำด้วยหินทราย
140 ท่อน้ำทำด้วยพลาสติก
141 ท่อน้ำทำด้วยพลาสติกพีวีซี
142 ท่อน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
143 ท่อปูน
144 ท่อระบายน้ำทำด้วยคอนกรีต
145 ท่อระบายน้ำที่ทำด้วยพลาสติก
146 ท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
147 ท่อระบายน้ำเสียที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
148 ท่อรางน้ำฝนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
149 ท่อลมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
150 ท่อลมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการติดตั้งเครื่องระบายอากาศ
151 ท่อลมระบายอากาศด้วยพลาสติก
152 ท่อลมระบายอากาศที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
153 ท่อส่งน้ำเข้าเครื่องกังหันที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
154 ทางเดินทำด้วยไม้
155 แท็งค์ทำด้วยอิฐและปูน
156 แท็งค์น้ำทำด้วยคอนกรีต
157 ธรณีประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
158 นั่งร้านที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
159 นั่งร้านรับน้ำหนักแบบแท่นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในงานก่อสร้าง
160 น้ำมันดิน
161 น้ำมันดินใช้ในการก่อสร้าง
162 บล็อคแก้วใช้ในการก่อสร้าง
163 บล็อคคอนกรีตใช้ปูพื้น
164 บล็อคคอนกรีตสำเร็จรูปใช้ก่อสร้างกำแพงกั้นดิน
165 บล็อคปูถนนไม่ได้ทำด้วยโลหะ
166 บล็อคปูทางเดินไม่ได้ทำด้วยโลหะ
167 บล็อคปูพื้นไม่ได้ทำด้วยโลหะ
168 บล็อคผนังคอนกรีต
169 บล็อคผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
170 บังตาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะและสิ่งทอสำหรับใช้ภายนอกอาคาร
171 บันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
172 บัวกาบกล้วยที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
173 บัวขอบทำด้วยไม้
174 บัวเชิงผนังทำด้วยพลาสติก
175 บัวเชิงผนังทำด้วยไม้
176 บัวเชิงผนังไม่ได้ทำด้วยโลหะ
177 บัวประดับทำด้วยคอนกรีตเสริมใยแก้ว
178 บานเกล็ดประตูไม่ได้ทำด้วยโลหะ
179 บานเกล็ดหน้าต่างชนิดม้วนไม่ได้ทำด้วยโลหะ
180 บานเกล็ดหน้าต่างไม่ได้ทำด้วยโลหะ
181 บ้านที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะแบบเคลื่อนย้ายได้
182 บ้านสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
183 บูธพ่นสีที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
184 แบบหล่อคอนกรีตใช้ในการก่อสร้าง
185 แบบหล่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
186 แบบหล่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับขึ้นรูปคอนกรีต
187 แบบหล่อแท่งทำด้วยไม้ใช้ในการก่อสร้าง
188 แบบหล่อส่วนโค้งของบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
189 แบบหล่อหน้าจั่วหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
190 แบริเออร์ทำด้วยพลาสติกใช้กั้นถนน
191 แบริเออร์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้กั้นถนน
192 ประตูกันไฟไม่ได้ทำด้วยโลหะ
193 ประตูกำแพงไม่ได้ทำด้วยโลหะ
194 ประตูแขวนไม่ได้ทำด้วยโลหะ
195 ประตูโค้งไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
196 ประตูทำด้วยไม้
197 ประตูพับไม่ได้ทำด้วยโลหะ
198 ประตูม้วนไม่ได้ทำด้วยโลหะ
199 ประตูไม่ได้ทำด้วยโลหะ
200 ประตูไม้อัด
201 ประตูเลื่อนไม่ได้ทำด้วยโลหะ
202 ประตูหน้าบ้านมีหลังคาคลุมไม่ได้ทำด้วยโลหะ
203 ปล่องที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ประกอบปล่องไฟเตาผิง
204 ปล่องไฟเตาผิงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
205 ป้อมยามสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะแบบเคลื่อนย้ายได้
206 ป้ายเลขที่บ้านทำด้วยหินแกะสลัก
207 ป้ายเลขที่บ้านทำด้วยหินอ่อนแกะสลัก
208 ป้ายสัญญาณจราจรชนิดไม่เรืองแสงและไม่มีกลไกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
209 ป้ายสัญญาณชนิดไม่เรืองแสงและไม่มีกลไกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
210 ปูนก่ออิฐสำเร็จรูป
211 ปูนกาวที่ใช้ในการก่อสร้าง
212 ปูนเกราท์
213 ปูนขาว
214 ปูนขาวใช้ฉาบผนัง
215 ปูนฉาบเตาผิง
216 ปูนฉาบแต่งผิวหน้าคอนกรีต
217 ปูนฉาบทำจากแร่ใยหิน
218 ปูนฉาบทำจากหินแร่ใช้ในการก่อสร้าง
219 ปูนฉาบผนัง
220 ปูนฉาบสำเร็จรูป
221 ปูนซีเมนต์ (ระบุชนิด/วัตถุประสงค์)
222 ปูนซีเมนต์ขาว
223 ปูนซีเมนต์ชนิดพ่นฉาบสำเร็จรูป
224 ปูนซีเมนต์ใช้ในการก่อสร้าง
225 ปูนซีเมนต์ใช้ในการขุดเจาะ
226 ปูนซีเมนต์ซิลิกา
227 ปูนซีเมนต์ทนความร้อนสำหรับการฉาบ
228 ปูนซีเมนต์ปรับระดับพื้น
229 ปูนซีเมนต์ผสม
230 ปูนซีเมนต์ผสมใช้ก่ออิฐ
231 ปูนซีเมนต์ผสมใช้ฉาบภายในและภายนอกอาคาร
232 ปูนซีเมนต์ผสมใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร
233 ปูนซีเมนต์ผสมใช้ในการซ่อมแซมผนัง
234 ปูนซีเมนต์ผสมใช้โบกปิดรอยแตกร้าว
235 ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาวสำเร็จรูป
236 ปูนซีเมนต์ผสมวัตถุเรืองแสง
237 ปูนซีเมนต์ผสมสำเร็จรูป
238 ปูนซีเมนต์ผสมสำหรับอุดรอยรั่วหลังคา
239 ปูนซีเมนต์แมกนีเซีย
240 ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่มีทราย กรวด และหินบดผสมใช้ในการทำคอนกรีต
241 ปูนซีเมนต์สำหรับเตาหลอมเหล็ก
242 ปูนซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้อง
243 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
244 ปูนปลาสเตอร์ (ระบุวัตถุประสงค์)
245 ปูนปลาสเตอร์ใช้ในการก่อสร้าง
246 ปูนมาร์ล
247 ปูนเม็ด
248 ปูนยาแนวกระเบื้อง
249 ปูนยิปซั่ม
250 แปหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
251 ผงหินชนวน
252 ผนังกั้นห้องน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
253 ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
254 ผนังซีเมนต์สำเร็จรูป
255 ผนังทำด้วยไม้
256 ผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
257 ผ้าสักหลาดที่ใช้ในการก่อสร้าง
258 แผงคอนกรีตกั้นถนน
259 แผ่นกระดานแข็งทำด้วยไม้
260 แผ่นกระดานทำด้วยพลาสติกใช้ในการก่อสร้าง
261 แผ่นกระดานทำด้วยโพลีเมอร์แข็งและแร่ใช้ในการก่อสร้าง
262 แผ่นกระดานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
263 แผ่นกระดานปิดฝาผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
264 แผ่นกระดานปูพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
265 แผ่นกระดานไฟเบอร์ใช้ในการก่อสร้าง
266 แผ่นกระดานไม้ใช้ทำกรอบกำแพงและประตู
267 แผ่นกระดานเยื่อไม้ใช้ในการก่อสร้าง
268 แผ่นกระดานอัดแข็งที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
269 แผ่นกั้นด้านนอกอาคารที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
270 แผ่นกั้นผนังไม่ได้ทำด้วยโลหะ
271 แผ่นคอนกรีต
272 แผ่นคอนกรีตใช้ปูทางเท้า
273 แผ่นคอนกรีตที่ใช้ปูพื้น
274 แผ่นคอนกรีตปูพื้นชนิดมีลาย
275 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปใช้ในการก่อสร้าง
276 แผ่นคอนกรีตเสริมแรง
277 แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปใช้ในการก่อสร้าง
278 แผ่นเคาน์เตอร์หินอ่อนเทียม
279 แผ่นจารึกทำด้วยคอนกรีต
280 แผ่นจารึกทำด้วยหิน
281 แผ่นจารึกทำด้วยหินอ่อน
282 แผ่นซิลิกาใช้ในการก่อสร้าง
283 แผ่นซีเมนต์ใช้ในการก่อสร้าง
284 แผ่นซีเมนต์ใช้ปูทางเท้า
285 แผ่นซีเมนต์ใช้ปูพื้น
286 แผ่นเซลโลกรีตใช้ในการก่อสร้าง
287 แผ่นบุผนังทำด้วยกระดาษอัดเสริมด้วยเรซิน
288 แผ่นบุผนังทำด้วยโพลีเมอร์ผสมแร่ธาตุ
289 แผ่นบุผนังทำด้วยไฟเบอร์
290 แผ่นบุผนังทำด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิน
291 แผ่นบุผนังทำด้วยไม้
292 แผ่นบุผนังทำด้วยเศษไม้อัด
293 แผ่นบุผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
294 แผ่นบุผนังประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
295 แผ่นบุเพดานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
296 แผ่นป้ายหลุมฝังศพที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
297 แผ่นฝ้าเพดานทำมาจากยิปซั่ม
298 แผ่นฝ้าเพดานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
299 แผ่นพลาสติกโปร่งแสงใช้มุงหลังคา
300 แผ่นพลาสติกสำหรับระบายน้ำใต้ดินใช้ในการก่อสร้างถนน
301 แผ่นพลาสเตอร์บอร์ด
302 แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
303 แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
304 แผ่นพื้นซีเมนต์
305 แผ่นพื้นทำด้วยพลาสติก
306 แผ่นพื้นปาร์เก้
307 แผ่นพื้นไม้
308 แผ่นพื้นยาง
309 แผ่นพื้นลามิเนต
310 แผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
311 แผ่นพื้นหินขัดสำเร็จรูป
312 แผ่นไม้กระดานใช้ในงานก่อสร้าง
313 แผ่นไม้ก๊อกอัด
314 แผ่นไม้ฉลุลายใช้ในการก่อสร้าง
315 แผ่นไม้ชนิดดัดได้ใช้ในการก่อสร้าง
316 แผ่นไม้ใช้ทำเครื่องใช้ในครัวเรือน
317 แผ่นไม้ใช้ทำโครงผนัง
318 แผ่นไม้ใช้ทำถัง
319 แผ่นไม้ใช้ทำบันได
320 แผ่นไม้ใช้ทำประตู
321 แผ่นไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
322 แผ่นไม้ใช้ทำหน้าต่าง
323 แผ่นไม้ใช้ในการก่อสร้าง
324 แผ่นไม้บางสำหรับประกบใช้ในการก่อสร้าง
325 แผ่นไม้ปูพื้น
326 แผ่นไม้ลามิเนตใช้ปูพื้น
327 แผ่นไม้สำหรับประกบผนัง
328 แผ่นยางมะตอยใช้ในการก่อสร้าง
329 แผ่นยางรองรับการสั่นสะเทือนใช้ในการก่อสร้าง
330 แผ่นยิปซั่ม
331 แผ่นใยสังเคราะห์จีโอเทกซ์ไทล์
332 แผ่นหิน
333 แผ่นหินสังเคราะห์
334 ฝาครอบปล่องไฟที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
335 ฝาครอบเสารั้วที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
336 ฝาปิดท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
337 พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
338 พื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป
339 พื้นยกระดับที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
340 พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบไม่ได้ทำด้วยโลหะ
341 เพิงชั่วคราวที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
342 เม็ดแก้วสำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนถนน
343 แม่พิมพ์คอนกรีตใช้ในงานก่อสร้าง
344 แม่พิมพ์บัวผนังคอนกรีต
345 แม่พิมพ์บัวพื้นคอนกรีต
346 แม่พิมพ์ไม้ใช้ในงานก่อสร้าง
347 ไม้กึ่งแปรรูป
348 ไม้ใช้ในการตกแต่งเรือ
349 ไม้ซีกใช้ทำรั้ว
350 ไม้ซีกใช้ในการก่อสร้าง
351 ไม้ต่อเรือ
352 ไม้แต่งแบบประกอบประตู
353 ไม้ท่อน
354 ไม้ท่อนซุง
355 ไม้เทียมใช้ในการก่อสร้าง
356 ไม้แบบใช้ทำแบบจำลองสิ่งก่อสร้าง
357 ไม้แบบใช้ในงานก่อสร้าง
358 ไม้ปาร์เก้
359 ไม้แปรรูป
360 ไม้รวก
361 ไม้ระแนง
362 ไม้วีเนียร์
363 ไม้สน
364 ไม้อัด
365 ไม้อัดชนิดบาง
366 ไม้อัดซีเมนต์ใช้ในงานก่อสร้างและตกแต่ง
367 ยางมะตอย
368 ยิปซั่ม
369 ยิปซั่มเทียม
370 รอดทำด้วยไม้
371 รอดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
372 รั้วกั้นถนนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
373 รั้วที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
374 รั้วไม้
375 รั้วสนามที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
376 รางน้ำฝนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
377 รางระบายน้ำตามถนนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
378 รางระบายน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
379 รางระบายน้ำบนหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
380 ร้านในงานเทศกาลที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
381 ร้านในงานนิทรรศการที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
382 ร้านสำหรับต้นไม้เลื้อยที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
383 ราวจับในบ้านที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
384 ราวทางเดินที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
385 ราวบันไดทำด้วยไม้
386 ราวบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
387 ราวระเบียงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
388 รูปแกะสลักทำด้วยคอนกรีต
389 รูปแกะสลักทำด้วยหิน
390 รูปแกะสลักทำด้วยหินอ่อน
391 รูปปั้นขนาดเล็กทำด้วยคอนกรีต
392 รูปปั้นขนาดเล็กทำด้วยหิน
393 รูปปั้นขนาดเล็กทำด้วยหินอ่อน
394 รูปปั้นทำด้วยคอนกรีต
395 รูปปั้นทำด้วยหิน
396 รูปปั้นทำด้วยหินทราย
397 รูปปั้นทำด้วยหินอ่อน
398 รูปหล่อทำด้วยคอนกรีต
399 เรือนปลูกต้นไม้ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
400 เรือนเพาะชำที่เคลื่อนย้ายได้ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
401 ลานสเก็ตที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
402 เล้าไก่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
403 วงกบประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
404 วงกบหน้าต่างทำด้วยคอนกรีต
405 วงกบหน้าต่างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
406 วัสดุก่อสร้างที่ทนความร้อนไม่ได้ทำด้วยโลหะ(ระบุให้ชัดเจนเป็นอย่างๆ)
407 วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ (ระบุให้ชัดเจนเป็นอย่างๆ)
408 วัสดุเคลือบพื้นอาคาร
409 วัสดุใช้เคลือบถนน
410 วัสดุเสริมแรงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
411 วาล์วท่อน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ยาง หนัง และพลาสติก
412 วาล์วปากท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ยาง หนัง และพลาสติก
413 ศาลาสำเร็จรูปที่เคลื่อนย้ายได้ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
414 สระว่ายน้ำที่มีโครงสร้างเป็นพลาสติก
415 สระว่ายน้ำมีโครงสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
416 สารยึดติดสำหรับทำหิน
417 สารยึดติดสำหรับทำอิฐ
418 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
419 เสาเข็มเจาะ
420 เสาเข็มซีเมนต์สำเร็จรูป
421 เสาเข็มทำด้วยคอนกรีต
422 เสาเข็มที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
423 เสาเข็มสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
424 เสาคอนกรีต
425 เสาคอนกรีตอัดแรง
426 เสาค้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
427 เสาซีเมนต์
428 เสาติดป้ายโฆษณาทำด้วยพลาสติก
429 เสาติดป้ายโฆษณาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะและกระดาษ
430 เสาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
431 เสาโทรเลขที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
432 เสาโทรศัพท์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
433 เสาธงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
434 เสาผูกเรือที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
435 เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
436 เสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
437 เสาหิน
438 หน้าต่างกระจกสี
439 หน้าต่างทำด้วยไม้
440 หน้าต่างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
441 หน้าต่างบนช่องหลังคาทำด้วยไม้
442 หน้าต่างบานเกล็ดไม่ได้ทำด้วยโลหะ
443 หมอนรถไฟทำด้วยคอนกรีต
444 หมอนรถไฟที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
445 หลังคาคอนกรีต
446 หลังคาโค้งที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
447 หลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
448 หลังคาไม้
449 หลุมฝังศพที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
450 ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสำเร็จรูปไม่ได้ทำด้วยโลหะ
451 หินกากแร่ใช้ในการก่อสร้าง
452 หินกาบใช้ปูพื้น
453 หินแกรนิต
454 หินขัดสำเร็จรูปใช้ปูพื้น
455 หินควอตซ์
456 หินชนวนใช้ในการก่อสร้าง
457 หินใช้ในการก่อสร้าง
458 หินใช้ประดับตกแต่ง
459 หินใช้ปิดตกแต่งชั้นนอก
460 หินซิลิกา
461 หินทรายใช้ในการก่อสร้าง
462 หินเทียม
463 หินธรรมชาติใช้ในการก่อสร้าง
464 หินปูทางเดิน
465 หินปูนใช้ในการก่อสร้าง
466 หินผสมปูนขาว
467 หินภูเขาไฟ
468 หินโรยทางรถไฟ
469 หินลายไม้
470 หินสีเทาใช้ในการก่อสร้าง
471 หินอลาบาสเตอร์
472 หินอ่อน
473 หินอ่อนเทียม
474 อกไก่ที่เป็นส่วนของหลังคา
475 อนุสาวรีย์ทำด้วยคอนกรีต
476 อนุสาวรีย์ทำด้วยหิน
477 อนุสาวรีย์ทำด้วยหินอ่อน
478 อนุสาวรีย์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
479 อาคารเรือนกระจกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
480 อ่างอาบน้ำนกทำด้วยคอนกรีต
481 อ่างอาบน้ำนกที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
482 อิฐ
483 อิฐแก้ว
484 อิฐคอนกรีตสำหรับปูพื้น
485 อิฐเซรามิค
486 อิฐดินเผา
487 อิฐทนไฟ
488 อิฐบล็อค
489 อิฐเผา
490 อิฐมวลเบา
491 อิฐมอญชนิดรีดลาย
492 อู่ลอยน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้จอดเรือ
error: Content is protected !!