เครื่องหมายการค้า จำพวก 33

เครื่องหมายการค้า จำพวก 33

Mr.Account ยินดีให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1 เครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีแอลกอฮอล์ผสม
2 เครื่องดื่มคาร์บอนเนทรสขิงทีมีแอลกอฮอลล์
3 เครื่องดื่มโซดาที่มีแอลกอฮอล์ผสม
4 เครื่องดื่มที่ช่วยให้เจริญอาหารที่ทำจากเหล้าไวน์เป็นหลัก
5 เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิด
6 เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้ายิน
7 เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าว้อดก้า
8 เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าวิสกี้
9 เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าไวน์เป็นหลัก
10 เครื่องดื่มที่มีเหล้ายินผสม
11 เครื่องดื่มที่มีเหล้าสก๊อตวิสกี้ผสม
12 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดมีข้าวเหนียวผสม
13 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดมีผลไม้ผสม
14 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำจากผลไม้
15 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม (ระบุ)
16 เครื่องดื่มที่อัดลมชนิดมีสุรากลั่นผสม
17 เครื่องดื่มโทนิคที่มีแอลกอฮอล์ผสม
18 เครื่องดื่มน้ำมะนาวที่มีแอลกอฮอล์ผสม
19 เครื่องดื่มผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์
20 เครื่องดื่มผสมไวน์
21 เครื่องดื่มเย็นทำจากข้าวมอลท์ที่มีแอลกอฮอล์
22 เครื่องดื่มรสขิงอัดลมผสมแอลกอฮอล์
23 เครื่องดื่มรสแครนเบอรี่ผสมแอลกอฮอล์
24 เครื่องดื่มรสสับปะรดผสมแอลกอฮอล์
25 เครื่องดื่มว้อดก้า
26 เครื่องดื่มสกัดจากผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์
27 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่น
28 แชมเปญ
29 น้ำตาลเมา
30 น้ำผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์ผสม
31 น้ำผลไม้หมักที่มีแอลกอฮอล์
32 น้ำแร่ผสมเหล้ากลั่นและปรุงรสด้วยผลไม้
33 น้ำอัดลมที่มีแอลกอฮอล์ผสม
34 บรั่นดี
35 บรั่นดีผลไม้
36 บรั่นดีผสม
37 พั้นช์ที่มีแอลกอฮอล์ผสม
38 ยิน
39 วิสกี้
40 วิสกี้ที่กลั่นจากมอลท์
41 ไวน์
42 ไวน์ขาว
43 ไวน์ค็อกเทล
44 ไวน์เครื่องเทศ
45 ไวน์ชนิดมีฟอง
46 ไวน์ชนิดมีไม่มีฟอง
47 ไวน์แดง
48 ไวน์ทำจากข้าว
49 ไวน์ผลไม้
50 ไวน์องุ่น
51 ไวน์อิตาลี่
52 สปาร์คกิ้งไวน์
53 สาโท
54 สารสกัดจากผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์
55 สุรา
56 สุรากลั่น
57 สุรากลิ่นผิวส้ม
58 สุราขม
59 สุราขาว
60 สุราค็อกเทล
61 สุราจีน
62 สุราชนิดทำจากน้ำอ้อย
63 สุราชนิดมีแอลกอฮอล์แรง
64 สุราแช่
65 สุราญี่ปุ่น
66 สุราตะวันตก
67 สุราแต่งกลิ่นด้วยสมุนไพร
68 สุราทำจากน้ำผึ้ง
69 สุราทำจากลูกแพร์
70 สุราที่ทำจากข้าวจ้าว
71 สุราที่ทำจากน้ำตาล
72 สุราที่ปรุงรสหรือกลิ่น
73 สุราเปปเปอร์มินท์
74 สุราผลไม้
75 สุราผสม
76 สุราเม็กซิกัน
77 สุราสมุนไพรจีน
78 สุราหวาน
79 หัวเชื้อแอลกอฮอล์
80 เหล้า
81 เหล้ากรัพพา
82 เหล้ากรีก
83 เหล้ากลั่น
84 เหล้ากลั่นชนิดเข้มข้น
85 เหล้ากลิ่นเครื่องเทศ
86 เหล้ากลิ่นเปลือกส้ม
87 เหล้ากลิ่นยี่หร่า
88 เหล้ากลิ่นสะระแหน่
89 เหล้ากาแฟ
90 เหล้าเกาเลียงเจียว
91 เหล้าขาว
92 เหล้าครีม
93 เหล้าค็อกเทล
94 เหล้าคอนยัค
95 เหล้าคาลวาโดส
96 เหล้าคูราซาว
97 เหล้าเคิร์ช
98 เหล้าเคิร์ชที่กลั่นจากผลเชอรี่หมัก
99 เหล้าเคียวราเซา
100 เหล้าจีน
101 เหล้าชแนพพ์ส
102 เหล้าเชอรี่
103 เหล้าโชชู
104 เหล้าแซมบูคา
105 เหล้าโซจูของเกาหลี
106 เหล้าไซเดอร์
107 เหล้าญี่ปุ่น
108 เหล้าดัทซ์ยิน
109 เหล้าตอร์เดียล
110 เหล้าเตกีล่า
111 เหล้าแต่งกลิ่นด้วยสมุนไพร
112 เหล้าที่ทำจากข้าว
113 เหล้าที่ทำจากอ้อย
114 เหล้าที่มีกาแฟผสม
115 เหล้าน้ำผึ้ง
116 เหล้าบรั่นดีชนิดครีม
117 เหล้าบรั่นดีที่กลั่นจากผลเชอรี่หมัก
118 เหล้าบรั่นดีแอปเปิ้ล
119 เหล้าบิตเตอร์
120 เหล้าเบอร์บอน
121 เหล้าแบรนดี้
122 เหล้าไบกานร์
123 เหล้าปรุงรสเครื่องเทศ
124 เหล้าปีโน
125 เหล้าเป็บเปอร์
126 เหล้าผลไม้
127 เหล้าผิวส้ม
128 เหล้าพอร์ท
129 เหล้าเพอร์รี
130 เหล้าแพสติส
131 เหล้ามะนาว
132 เหล้ามันเทศ
133 เหล้ามิริน
134 เหล้าเมซคัล
135 เหล้ารัม
136 เหล้าลิเดอร์
137 เหล้าลิ้นจี่
138 เหล้าเลาเจียว
139 เหล้าวูเจียปีเจียว
140 เหล้าเวอร์มูธ
141 เหล้าสปิริต
142 เหล้าสปิริตทำจากธัญญพืช
143 เหล้าสมุนไพรไม่ใช้ในทางการแพทย์
144 เหล้าสะระแหน่
145 เหล้าโสมไม่ใช้ในทางการแพทย์
146 เหล้าหมักทำจากลูกพลัม
147 เหล้าหมักน้ำผึ้ง
148 เหล้าหมักลูกแพร์
149 เหล้าหวานทำจากโกโก้
150 เหล้าหวานทำจากผลพลัม
151 เหล้าหวานที่มีวิสกี้เป็นส่วนผสมหลัก
152 เหล้าหวานที่มีไวน์เป็นส่วนผสมหลัก
153 เหล้าหวานรสส้มไม่มีสี
154 เหล้าหวานวิสกี้
155 เหล้าหวานสมุนไพรไม่ใช้ในทางการแพทย์
156 เหล้าองุ่น
157 เหล้าอ้อย
158 เหล้าอามาญัค
159 เหล้าอุ
160 เหล้าอูโซ
161 เหล้าเอนนิเซทท์
162 เหล้าแอ็ปเปิ้ล
163 เหล้าฮอลแลนด์
164 แอลกอฮอล์ทำจากข้าว
165 แอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่น
166 แอลกอฮอล์สกัดจากผลไม้
167 แอลกอฮอล์สกัดใช้ทำเครื่องดื่ม
168 แอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำเหล้า
error: Content is protected !!