เครื่องหมายการค้า จำพวก 34

เครื่องหมายการค้า จำพวก 34

Mr.Account ยินดีให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1 ก้นกรองบุหรี่
2 กระดาษมวนซิการ์
3 กระดาษมวนบุหรี่
4 กระดาษมวนยาฉุน
5 กระดาษมวนยาสูบ
6 กระดาษมวนยาเส้น
7 กระป๋องยาสูบ
8 กระป๋องยาเส้น
9 กระปุกใส่ยาสูบ
10 กระเป๋ายาเส้น
11 กระเป๋าใส่ยาสูบ
12 กล่องเก็บความชื้นสำหรับใส่ซิการ์และยาสูบ
13 กล่องเก็บบุหรี่ ซิการ์ สำหรับกันความชื้น
14 กล่องซิการ์
15 กล่องดีบุกใส่ยาเส้น
16 กล่องบุหรี่
17 กล่องไฟแช็ก
18 กล่องไม้ขีด
19 กล่องยานัตถุ์
20 กล้องยาสูบ
21 กล้องยาสูบแบบชาวตะวันตก
22 กล่องยาเส้น
23 กล่องใส่บุหรี่ทำจากโลหะมีค่า
24 เครื่องสูดนิโคตินอิเล็กทรอนิกส์
25 ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดที่จุดบุหรี่
26 ซองบุหรี่
27 ซองใส่ซิการ์
28 ซิการ์
29 ซิการ์ชนิดเล็กบาง
30 ซิการ์ตัดหัวและปลาย
31 ซิการ์ที่มีก้นกรอง
32 ซิการ์ไฟฟ้า
33 ซิการ์มวนเล็ก
34 ซิการ์หัวเหลี่ยม
35 ด้ามกล้องยาสูบ
36 ด้ามจับของกล้องยาสูบ
37 ตลับบรรจุโพรพีลีนไกลคอลใช้กับบุหรี่ไฟฟ้า
38 ตัวปากสูบของบุหรี่ไฟฟ้า
39 โถยาสูบ
40 ที่กระทุ้งยาเส้น
41 ที่เก็บกล้องยาสูบ
42 ที่เก็บซิการ์
43 ที่เก็บซิการ์ที่มีเครื่องทำให้ยาสูบชื้นในระดับที่เหมาะสม
44 ที่เก็บบุหรี่
45 ที่เก็บหรือวางซิการ์
46 ที่ขีดไฟ
47 ที่ขีดไฟทำด้วยพลาสติก
48 ที่ขีดไฟสำหรับซิการ์
49 ที่ขีดไฟสำหรับบุหรี่
50 ที่เขี่ยบุหรี่
51 ที่เขี่ยบุหรี่ ทำด้วยแก้วเจียรนัย
52 ที่เขี่ยบุหรี่ทำด้วยแก้ว
53 ที่เขี่ยบุหรี่ทำด้วยพลาสติก
54 ที่เขี่ยบุหรี่ทำด้วยเมลามีน
55 ที่จุดบุหรี่
56 ที่จุดไฟ
57 ที่จุดไฟทำด้วยพลาสติก
58 ที่ตั้งกล้องยาสูบ
59 ที่ตัดซิการ์
60 ที่ตัดบุหรี่
61 ที่ทำความสะอาดกล้องยาเส้น
62 ที่บรรจุแก๊สสำหรับที่จุดซิการ์
63 ที่บรรจุเชื้อเพลิงและก๊าซสำหรับใช้เติมที่จุดบุหรี่
64 ที่บ้วนน้ำลายสำหรับผู้สูบยาสูบและบุหรี่
65 ที่วางเก็บกล้องยาสูบ
66 ที่วางซิการ์
67 ที่วางบุหรี่
68 ที่วางไปป์
69 ที่เสียบซิการ์
70 ที่ใส่บุหรี่
71 บารากู่
72 บุหรี่
73 บุหรี่ก้นกรอง
74 บุหรี่ชนิดมวน
75 บุหรี่ซิการ์
76 บุหรี่ซิการ์ขนาดเล็ก
77 บุหรี่ซิการ์หัวสี่เหลี่ยม
78 บุหรี่ซิการ์หัวเหลี่ยม
79 บุหรี่ที่ประกอบด้วยยาสูบเทียม
80 บุหรี่ที่มวนด้วยกระดาษ
81 บุหรี่ที่มวนด้วยใบยาสูบ
82 บุหรี่ไฟฟ้า
83 บุหรี่สมุนไพร
84 บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
85 ใบจากใช้มวนยาสูบ
86 ผงยาสูบป่นสำหรับสูดเข้าจมูก
87 ไฟแช็ก
88 ไม้ขีดไฟ
89 ยาฉุนใช้สำหรับเคี้ยว
90 ยาฉุนสำหรับมวนบุหรี่
91 ยานัตถุ์
92 ยาสูบชนิดผ่านกรรมวิธี
93 ยาสูบชนิดฝอย
94 ยาสูบที่แต่งแล้ว
95 ยาสูบที่ไม่ผ่านกรรมวิธี
96 ยาสูบสมุนไพร
97 ยาสูบสำหรับเคี้ยว
98 ยาสูบสำหรับเคี้ยวหรือดม
99 ยาสูบสำหรับสูดดม
100 ยาสูบสำหรับสูบกล้อง
101 ยาสูบสำหรับใส่กล้องยาสูบ
102 ยาเส้น
103 ยาเส้นใช้กับกล้องยาสูบ
104 ยาเส้นใช้มวนบุหรี่
105 ยาเส้นที่เป็นม้วน
106 ยาเส้นที่หั่นละเอียด
107 ยาเส้นบรรจุถุง
108 ยาเส้นสำหรับเคี้ยว
109 ส่วนปลายของกล้องยาสูบ
110 สารแต่งกลิ่นชนิดเหลวใช้กับบุหรี่
111 สารนิโคตินชนิดเหลวที่ใช้กับบุหรี่
112 สารละลายที่เป็นของเหลวใช้สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า
113 สารเหลวของบุหรี่ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยโพรพีลีนไกลคอล
114 สิ่งแทนยาสูบที่ไม่ได้ใช้ทางการแพทย์
115 หินเหล็กไฟ
116 อุปกรณ์ขูดกล้องยาสูบ
117 อุปกรณ์ทำความสะอาดกล้องยาสูบ
118 อุปกรณ์ทำให้เกิดไอน้ำสำหรับใช้กับยาสูบ
119 อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดไปป์
120 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำยาสูบให้ร้อน
error: Content is protected !!