เครื่องหมายการค้า จำพวก 35

เครื่องหมายการค้า จำพวก 35

Mr.Account ยินดีให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1 การจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สำหรับผู้อื่น
2 การจัดหาสัญญาซื้อขายสินค้า
3 แก้ไขปรับปรุงวัสดุการโฆษณาให้ทันสมัย
4 ขายทอดตลาด
5 เขียนบทสคริปท์เพื่อใช้ในการโฆษณา
6 ค้นคว้าและวิจัยทางการตลาด
7 ค้นคว้าและวิจัยทางธุรกิจ
8 ค้นหาข้อมูลด้านการบริหารธุรกิจ
9 ควบคุมการปฏิบัติตามกฏระเบียบในส่วนของบุคลากร
10 ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการขายและแผนการจูงใจลูกค้า
11 ควบคุมดูแลด้านคลังสินค้า
12 คัดลอกสำเนา
13 คัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในสำนักงาน
14 คาดการณ์ภาวะทางเศรษฐกิจ
15 ค้าปลีกแก๊ส
16 ค้าปลีกขนมหวานและขนมปัง
17 ค้าปลีกเครื่องแต่งกาย
18 ค้าปลีกเครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย
19 ค้าปลีกเครื่องบอกเวลา
20 ค้าปลีกเครื่องเพชรพลอย
21 ค้าปลีกเครื่องสำอาง
22 ค้าปลีกเครื่องหนัง
23 ค้าปลีกเครื่องหอม
24 ค้าปลีกซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
25 ค้าปลีกเตาไฟ
26 ค้าปลีกน้ำมัน
27 ค้าปลีกรองเท้า
28 ค้าปลีกและค้าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
29 ค้าปลีกและค้าส่งเบเกอรี่
30 ค้าปลีกและค้าส่งอาหารทะเลแช่แข็ง
31 ค้าปลีกและค้าส่งอาหารประเภท (ระบุ)
32 ค้าปลีกอัญมณี
33 ค้าปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา
34 ค้าส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
35 ค้าส่งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
36 ค้าส่งและขายปลีกสินค้า (ระบุ)
37 ค้าส่งสินค้าอัญมณี
38 คุมสต็อกสินค้าด้วยคอมพิวเตอร์
39 โฆษณาโดยวิธีส่งจดหมายเฉพาะตัว
40 โฆษณาทางโทรทัศน์
41 โฆษณาทางนิตยสาร
42 โฆษณาทางแผ่นป้าย
43 โฆษณาทางวารสาร
44 โฆษณาทางวิทยุ
45 โฆษณาทางสิ่งพิมพ์
46 โฆษณาทางหนังสือพิมพ์
47 โฆษณานอกสถานที่
48 โฆษณาริมถนน
49 จดชวเลข
50 จัดการเกี่ยวกับการโฆษณา
51 จัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการตลาด
52 จัดการเกี่ยวกับธุรกิจโฆษณา
53 จัดการเกี่ยวกับบัญชี
54 จัดการเกี่ยวกับแบบฟอร์มธุรกิจ
55 จัดการเกี่ยวกับสำนักงาน
56 จัดการจำหน่ายวัตถุมงคล
57 จัดการด้านการค้า
58 จัดการด้านธุรกิจ
59 จัดการตลาด
60 จัดการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
61 จัดการติดต่อการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
62 จัดการทางธุรกิจให้นักกีฬา
63 จัดการธุรกิจเกี่ยวกับการประมูลสินค้าให้กับบุคคลอื่น
64 จัดการธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ให้ผู้อื่น
65 จัดการธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
66 จัดการธุรกิจภาพยนตร์
67 จัดการธุรกิจห้างสรรพสินค้า
68 จัดการนำเข้าและส่งออกสินค้า
69 จัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
70 จัดการย้ายสำนักงาน
71 จัดงานแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อการโฆษณา
72 จัดงานแสดงสินค้า
73 จัดจำหน่ายกระเบื้อง
74 จัดจำหน่ายกระเป๋า
75 จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
76 จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียม
77 จัดจำหน่ายของชำร่วย
78 จัดจำหน่ายของที่ระลึก
79 จัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
80 จัดจำหน่ายเครื่องช่วยในการได้ยิน
81 จัดจำหน่ายเครื่องชุบทอง
82 จัดจำหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือน
83 จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
84 จัดจำหน่ายเครื่องประดับ
85 จัดจำหน่ายเครื่องโลหะ
86 จัดจำหน่ายเครื่องสำอาง
87 จัดจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์
88 จัดจำหน่ายเครื่องหนัง
89 จัดจำหน่ายชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องปรับอากาศ
90 จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
91 จัดจำหน่ายดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ต้นไม้ และไม้ประดับ
92 จัดจำหน่ายถ่านหิน
93 จัดจำหน่ายทองรูปพรรณและอัญมณี
94 จัดจำหน่ายเทปและวีดีโอ
95 จัดจำหน่ายยารักษาโรค
96 จัดจำหน่ายยาสมุนไพร
97 จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์
98 จัดจำหน่ายรถยนต์
99 จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
100 จัดจำหน่ายแว่นตา
101 จัดจำหน่ายสัญญาณกันขโมย
102 จัดจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีกเกี่ยวกับของขวัญ
103 จัดจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีกเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย
104 จัดจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า
105 จัดจำหน่ายเสื้อผ้า
106 จัดจำหน่ายหินอ่อน
107 จัดจำหน่ายอะไหล่จักรยานยนต์
108 จัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย
109 จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
110 จัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
111 จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์
112 จัดเตรียมการโฆษณา
113 จัดเตรียมการโฆษณาให้แก่ผู้อื่น
114 จัดเตรียมการด้านภาษี
115 จัดเตรียมข้อมูลทางการค้า
116 จัดเตรียมข้อมูลสถิติทางธุรกิจ
117 จัดเตรียมบัญชี
118 จัดเตรียมบัญชีเงินเดือนและค่าจ้าง
119 จัดเตรียมบุคลากร
120 จัดเตรียมใบกำกับสินค้า
121 จัดเตรียมรายงานทางธุรกิจ
122 จัดเตรียมและดำเนินการจัดแสดงสินค้าเพื่อการโฆษณา
123 จัดเตรียมสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการสำหรับบุคคลอื่น
124 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเพื่อบุคคลอื่น
125 จัดนิทรรศการเพื่อการค้า
126 จัดนิทรรศการเพื่อการโฆษณา
127 จัดบทความโฆษณา
128 จัดพิมพ์ข้อมูลทางธุรกิจ
129 จัดพิมพ์บทความเผยแพร่โฆษณา
130 จัดพิมพ์สื่อโฆษณา
131 จัดพิมพ์เอกสารโฆษณา
132 จัดแสดงสินค้า
133 จัดหน้าที่ในสำนักงาน
134 จัดหาคนงานชั่วคราว
135 จัดหางาน
136 จัดหาบุคลากร
137 จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพทางธุรกิจ
138 จัดหาผู้บริหารระดับสูง
139 จัดหาพื้นที่ทางเว็ปไซด์สำหรับซื้อขายสินค้าทางออนไลน์
140 จัดหาเลขานุการ
141 จัดให้มีข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจที่ทันสมัยผ่านทางเว็ปไซต์
142 เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการทำสัญญาโฆษณา
143 เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อและขายสินค้า
144 เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการทำสัญญาทางธุรกิจสำหรับบุคคลอื่น
145 แจกจ่ายตัวอย่างสินค้า
146 แจกจ่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย
147 แจกจ่ายเอกสารการโฆษณา
148 แจกผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา
149 แจ้งราคาสินค้า
150 ช่วยเหลือในการจัดตั้งและการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า
151 ตรวจตราควบคุมธุรกิจ
152 ตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจ
153 ตรวจสอบบัญชี
154 ตรวจสอบสถาบันธุรกิจ
155 ตอบข้อซักถามทางธุรกิจ
156 ตัวกลางในการจับคู่นักลงทุนที่มีศักยภาพกับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุน
157 ตัวแทนการจ้างงาน
158 ตัวแทนข้อมูลทางการค้า
159 ตัวแทนข่าวสารทางการค้า
160 ตัวแทนโฆษณา
161 ตัวแทนโฆษณาทางโทรทัศน์
162 ตัวแทนโฆษณาทางนิตยสาร
163 ตัวแทนโฆษณาทางวิทยุ
164 ตัวแทนโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
165 ตัวแทนโฆษณาทางอินเตอร์เน็ท
166 ตัวแทนจัดการขายทอดตลาด
167 ตัวแทนจัดการนำเข้าและส่งออกสินค้า
168 ตัวแทนจัดการภาษี
169 ตัวแทนจัดการภาษีในการนำเข้าและส่งออกสินค้า
170 ตัวแทนจัดซื้อสินค้า
171 ตัวแทนจำหน่ายแบบฟอร์มธุรกิจ
172 ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์
173 ตัวแทนแจ้งราคาสินค้า
174 ตัวแทนดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจ
175 ตัวแทนยื่นซองประมูล
176 ตัวแทนรับจัดการข้อมูลด้านการค้า
177 ตัวแทนรับสมัครงาน
178 ตัวแทนส่งออกและนำเข้า
179 ตัวแทนสั่งสินค้าและบริการ
180 ทำงบประมาณธุรกิจทางการค้า
181 ทำแบบโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย
182 ทำป้ายโฆษณา
183 ที่ปรึกษาการจัดการธุรกิจด้านการพัฒนาบริหารและภาวะผู้นำ
184 ที่ปรึกษาการนำเข้าและส่งออกสินค้า
185 ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ
186 ที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กรธุรกิจ
187 ที่ปรึกษาด้านการจัดบุคลากร
188 ที่ปรึกษาด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
189 ที่ปรึกษาด้านธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ
190 ที่ปรึกษาด้านบัญชี
191 ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
192 ที่ปรึกษาทางการตลาด
193 ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
194 นายหน้าโฆษณา
195 บริการการระบุความน่าเชื่อถือของการจัดการธุรกิจ
196 บริการการระบุคุณภาพของการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจ
197 บริการขายสินค้าออนไลน์สำหรับเครื่องประดับ
198 บริการคัดเลือกบุคลากร
199 บริการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
200 บริการค้าปลีกทางออนไลน์สำหรับเครื่องประดับ
201 บริการค้าปลีกและค้าล่งโดยห้างสรรพสินค้า
202 บริการค้าปลีกสินค้าผ่านรายการโทรทัศน์
203 บริการค้าปลึกและค้าส่งโดยร้านสะดวกซื้อ
204 บริการค้าส่งทางออนไลน์สำหรับเครื่องประดับ
205 บริการคำนวณต้นทุน ค่าใช้จ่าย
206 บริการแคตตาล็อคสั่งของทางไปรษณีย์
207 บริการโฆษณา
208 บริการงานด้านเลขานุการ
209 บริการงานบัญชี
210 บริการงานบุคคล
211 บริการจัดแต่งตู้โชว์
212 บริการจัดแต่งหน้าร้าน
213 บริการจัดทำข้อมูลทางสถิติด้านธุรกิจ
214 บริการจัดทำงบดุล
215 บริการจัดทำเงินเดือน
216 บริการจัดทำถ้อยคำในโฆษณา
217 บริการจัดทำบัญชี
218 บริการจัดทำบัญชี และสอบบัญชี
219 บริการจัดทำแบบโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย
220 บริการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายและการตลาด
221 บริการจัดทำรายงานด้านการตลาด
222 บริการจัดทำรายงานและยื่นแบบภาษี
223 บริการจัดทำรายชื่อเพื่อการส่งจดหมายทางธุรกิจ
224 บริการจัดพิมพ์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
225 บริการจับคู่ทางธุรกิจด้านการลงทุน
226 บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์
227 บริการถ่ายสำเนาเอกสาร
228 บริการทำสำเนาเอกสาร
229 บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง)
230 บริการประมวลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
231 บริการประเมินคุณภาพของการจัดการธุรกิจ
232 บริการเปรียบเทียบราคาบริการ
233 บริการเปรียบเทียบราคาพลังงาน
234 บริการเปรียบเทียบราคาสินค้า
235 บริการพิมพ์ดีด
236 บริการพิมพ์เอกสารโฆษณา
237 บริการยื่นภาษี
238 บริการรับรองงบดุล
239 บริการโรเนียวเอกสาร
240 บริการลงทะเบียนรถยนต์
241 บริการแลกเปลี่ยนสินค้า
242 บริการวางแผนส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลจูงใจแก่ลูกค้า
243 บริการวิจัยผู้บริโภค
244 บริการส่งไฟล์ดิจิตอล
245 บริการส่งเสริมการขายเพื่อบุคคลอื่นผ่านระบบแสตมป์แลกของ
246 บริการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์
247 บริการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
248 บริการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
249 บริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
250 บริการอ่านมิเตอร์น้ำสำหรับออกใบแจ้งค่าน้ำ
251 บริการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับออกใบแจ้งค่าไฟฟ้า
252 บริหารจัดการบริษัท
253 บริหารจัดการโรงพยาบาล
254 บริหารจัดการโรงแรม
255 บริหารจัดการองค์กรธุรกิจ
256 บริหารด้านอุตสาหกรรม
257 บริหารธุรกิจ
258 บริหารธุรกิจเกี่ยวกับการค้าส่ง
259 บริหารธุรกิจเกี่ยวกับซุปเปอร์มาร์เก็ต
260 บริหารธุรกิจค้าปลีกออนไลน์
261 บริหารธุรกิจด้านการขนส่ง
262 บริหารสำนักงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
263 ประชาสัมพันธ์ด้านการค้า
264 ประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจ
265 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการโฆษณา
266 ประมวลข้อมูลทางธุรกิจ
267 ประมวลผลข้อมูลในด้านสถิติทางเศรษฐกิจ
268 ประเมินข้อมูลทางสถิติของข้อมูลการวิจัยตลาด
269 ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ
270 ประเมินธุรกิจ
271 ประเมินผลการวิจัยตลาด
272 ประเมินภาษี
273 ประเมินมูลค่าธุรกิจ
274 ประเมินราคากิจการ
275 ปรับปรุงการดำเนินงานธุรกิจ
276 ปรับปรุงและบำรุงรักษาข้อมูลในการลงทะเบียน
277 ปรับปรุงและบำรุงรักษาข้อมูลในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
278 ปรับปรุงวัสดุโฆษณา
279 เป็นสื่อกลางการโฆษณา
280 เปรียบเทียบราคาห้องพัก
281 ผลิตสื่อโฆษณา
282 ผลิตสื่อโฆษณาและจัดเตรียมการโฆษณา
283 เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ
284 เผยแพร่ข่าวสารโฆษณา
285 เผยแพร่สิ่งพิมพ์โฆษณา
286 พยากรณ์ภาวะทางเศรษฐกิจ
287 พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
288 พิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลทางธุรกิจ
289 แฟรนไชส์ (ระบุ)
290 แฟรนไชส์การจัดการธุรกิจ
291 แฟรนไชส์ค้าปลีกหรือค้าส่งเสื้อผ้า
292 แฟรนไชส์ค้าปลีกหรือค้าส่งอาหารและเครื่องดื่ม
293 รวบรวมข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล
294 รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลทางการค้า
295 รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดการธุรกิจ
296 รวบรวมข้อมูลสถิติ
297 รวบรวมงานโฆษณาสำหรับใช้เป็นเว็บเพจบนอินเตอร์เนต
298 รวบรวมดัชนีข้อมูลวัตถุประสงค์เพื่อทางการค้าและการโฆษณา
299 รวบรวมสถิติสำหรับใช้ทางธุรกิจ
300 ลงทะเบียนของการสื่อสารและเขียนข้อมูล
301 ลีสซิ่งเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน
302 วางแผนกลยุทธทางธุรกิจ
303 วางแผนโฆษณา
304 วางแผนงานด้านธุรกิจ
305 วางแผนจัดการและจัดงานแสดงสินค้า
306 วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตลาดและสถิติ
307 วิเคราะห์ตลาด
308 วิเคราะห์ราคาต้นทุน
309 วิเคราะห์สถาบันธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินกิจการ
310 วิจัยตลาด
311 วิจัยธุรกิจ
312 วิจัยผู้บริโภค
313 ศึกษาข้อมูลการตลาด
314 ศึกษาด้านการขาย
315 ศึกษาด้านเศรษฐกิจ
316 ศึกษาตลาด
317 ส่งเสริมการขาย
318 สร้างตราสินค้า
319 สอบถามทางธุรกิจ
320 สอบบัญชี
321 สาธิตสินค้า
322 สาธิตสินค้าเพื่อการโฆษณา
323 สำนักงานจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
324 สำนักงานจัดหางาน
325 สำนักงานจัดหาลูกจ้าง
326 สำนักงานประชาสัมพันธ์ทางการค้า
327 สำรวจความคิดเห็น
328 สำรวจความคิดเห็นทางธุรกิจ
329 สำรวจตลาด
330 สำรวจทางธุรกิจ
331 เสนอขายสินค้าให้แก่ผู้อื่น
332 ห้างค้าปลีกผ่านระบบออนไลน์
333 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมของผู้บริโภค
334 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์โฆษณา
335 ให้ข้อมูลข่าวสารการโมษณา
336 ให้ข้อมูลทางการค้า
337 ให้ข้อมูลทางการตลาด
338 ให้ข้อมูลทางธุรกิจ
339 ให้ข้อมูลในการจัดหาสถานที่ตั้งของธุรกิจ
340 ให้ข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
341 ให้ความช่วยเหลือจัดการทางการค้า
342 ให้ความช่วยเหลือจัดการทางการตลาด
343 ให้ความช่วยเหลือจัดการทางอุตสาหกรรม
344 ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการธุรกิจ
345 ให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารงานบุคคล
346 ให้ความช่วยเหลือในการจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของร้านอาหาร
347 ให้ความช่วยเหลือในการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
348 ให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
349 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
350 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท
351 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษี
352 ให้คำแนะนำด้านความเสี่ยงภัยในการจัดการธุรกิจ
353 ให้คำแนะนำทางธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์
354 ให้คำแนะนำทางธุรกิจทางด้านการตลาด
355 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่
356 ให้คำแนะนำและปรึกษาในการตั้งโรงงาน
357 ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ
358 ให้คำปรึกษาการจัดการและการจัดองค์กรธุรกิจ
359 ให้คำปรึกษาการจัดระบบองค์การทางธุรกิจ
360 ให้คำปรึกษาการบริหารธุรกิจ
361 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
362 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณา
363 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
364 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการส่งเสริมการขาย
365 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
366 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
367 ให้คำปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ
368 ให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการบุคลากร
369 ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด
370 ให้คำปรึกษาทางด้านการประเมินผลความรู้ความชำนาญทางธุรกิจ
371 ให้คำปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการควบคุมการทำงาน
372 ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ
373 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวอุตสาหกรรมยานยนต์
374 ให้คำปรึกษาในด้านการเข้าซื้อกิจการ
375 ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
376 ให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าธุรกิจ
377 ให้คำปรึกษาและวางแผนทางธุรกิจ
378 ให้เช่าเครื่องจ่ายสิ่งของโดยอัตโนมัติ
379 ให้เช่าเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน
380 ให้เช่าเครื่องใช้สำนักงาน
381 ให้เช่าเครื่องถ่ายสำเนา
382 ให้เช่าป้ายโฆษณา
383 ให้เช่าป้ายปิดประกาศแสดงสินค้า
384 ให้เช่าพื้นที่โฆษณา
385 ให้เช่าวัสดุโฆษณา
386 ให้เช่าอุปกรณ์ในการโฆษณา
387 ให้เช่าอุปกรณ์สำหรับดำเนินธุรกิจ
388 ออกบัตรทางการค้าแก่สมาชิก
389 ออกแบบสื่อโฆษณา
390 ออกใบปลิวโฆษณา

 

error: Content is protected !!