เครื่องหมายการค้า จำพวก 44

เครื่องหมายการค้า จำพวก 44

Mr.Account ยินดีให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1 เก็บบันทึกเกี่ยวกับยาที่จ่ายให้แก่ลูกค้า
2 เก็บบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
3 คลีนิคเพื่อสุขภาพ
4 คลีนิคแพทย์
5 คลีนิครักษาโรค
6 คัดเลือกเชื้ออสุจิ
7 คัดเลือกและจัดหาบุคลากรทางการแพทย์
8 จัดเตรียมยาและจ่ายยา
9 จัดแต่งภูมิทัศน์
10 จัดทำแผนการลดน้ำหนัก
11 จัดทำรายงานทางการแพทย์
12 จัดสวน
13 ช่างตัดแต่งเล็บ
14 ช่างทำแว่นตา
15 ช่างเสริมสวย
16 ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
17 ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็ง
18 ทดสอบด้านจิตวิทยา
19 ทันตกรรม
20 ทำป่าไม้
21 ธนาคารตา
22 ธนาคารเนื้อเยื่อมนุษย์
23 ธนาคารเลือด
24 ธนาคารอสุจิ
25 บริการจัดดอกไม้
26 บริการฉายกัมมันตภาพรังสีเพื่อการรักษาโรค
27 บริการฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
28 บริการฉีดพ่นยากำจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว์เพื่อการเกษตร
29 บริการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อการเกษตร
30 บริการฉีดวัคซีน
31 บริการช่วยเหลือทางการแพทย์
32 บริการด้านสุขอนามัย
33 บริการด้านเสริมความงาม
34 บริการดูแลคนชราที่บ้าน
35 บริการดูแลผิวพรรณและเส้นผม
36 บริการดูแลฟัน
37 บริการดูแลรักษาทางการแพทย์
38 บริการตรวจรักษาด้านโรคผิวหนัง
39 บริการตรวจรักษาทางจิตเวชศาสตร์
40 บริการตรวจและรักษาสุขภาพ
41 บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา
42 บริการทางกสิกรรม
43 บริการทางการแพทย์
44 บริการทางเกษตรกรรม
45 บริการทางด้านโภชนาการ
46 บริการทางสัตวแพทย์
47 บริการทำเรือกสวนไร่นา
48 บริการนวดแผนโบราณ
49 บริการนวดเพื่อสุขภาพ
50 บริการบริจาคโลหิต
51 บริการบำบัดโรคด้วยการพูด
52 บริการปลูกผม
53 บริการผดุงครรภ์
54 บริการผสมเทียมสัตว์
55 บริการผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล
56 บริการเพาะพันธุ์สัตว์
57 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
58 บริการรวบรวมและเก็บรักษาโลหิต
59 บริการรักษาผมร่วงศีรษะล้าน
60 บริการรักษาโรคแบบทางไกล
61 บริการวิเคราห์พฤติกรรมสำหรับทางการแพทย์
62 บริการสักเพื่อความงาม
63 บริการห้องอาบแสงแดดเทียม
64 บริการให้คำแนะนำทางเภสัชกรรม
65 บริการออกใบสั่งยาโดยเภสัชกร
66 บริการอาชีวบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
67 บริการอาบอบนวด
68 บริการอายุรเวท
69 บริการเอ็กซ์เรย์สำหรับใช้ในทางการแพทย์
70 บ้านพักฟื้น
71 ประเมินสุขภาพสำหรับใช้ในทางการแพทย์
72 ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปลูกป่า
73 ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
74 ฟาร์มผสมพันธุ์สัตว์
75 ฟาร์มสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม
76 รวบรวมรายงานทางการแพทย์
77 รักษาพยาบาล
78 รักษาโรคตามหลักวิทยาศาสตร์
79 รักษาโรคแบบแผนโบราณ
80 รักษาสัตว์
81 รักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร
82 ร้านเสริมสวย
83 โรงพยาบาล
84 โรงเพาะชำกล้าไม้
85 วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการรักษาสัตว์
86 ศัลยกรรมตกแต่ง
87 ศูนย์ข้อมูลด้านความงาม
88 ศูนย์เพาะเลี้ยงปลา
89 ศูนย์ลดความอ้วน
90 ศูนย์เสริมสวยและความงาม
91 สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีสุขภาพไม่แข็งแรง
92 สถานดูแลรักษาต้นไม้
93 สถานดูแลรักษาผิวพรรณ
94 สถานดูแลรักษาสุขภาพแบบสปา
95 สถานที่นวดตัว
96 สถานที่อบซาวน์น่า
97 สถานพยาบาล
98 สถานพยาบาลสำหรับสัตว์
99 สถานพักฟื้น
100 สถานเสริมความงาม
101 สถานเสริมความงามเส้นผม
102 สถาบันเสริมความงาม
103 สปาทางการแพทย์
104 สปาเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ
105 สวนพฤกษศาสตร์
106 สัตวแพทย์
107 ห้องปฏิบัติกาทางการแพทย์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย
108 ห้องปฏิบัติการด้านการรักษาพยาบาล
109 ห้องอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ
110 ห้องอาบน้ำสาธารณะ
111 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
112 ให้ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์
113 ให้ข้อมูลคำปรึกษาเกี่ยวกับการเสริมความงาม
114 ให้ข้อมูลด้านการแพทย์
115 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือในทางการแพทย์
116 ให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพและดูแลผู้ป่วย
117 ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยตามบ้าน
118 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวกาย
119 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและอนามัย
120 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูและรักษาความงาม
121 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผสมพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
122 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนัง
123 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเคมีบำบัด
124 ให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการ
125 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สำหรับคนหูหนวก
126 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณ
127 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
128 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยารักษาโรค
129 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเสริมความงาม
130 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านแฟชั่นออกแบบทรงผมและแต่งหน้า(ความงาม)
131 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและปัญหาชีวิตทางโทรศัพท์
132 ให้คำแนะนำปรึกษาทเกี่ยวกับการดูแลรักษาสายตา
133 ให้คำแนะนำปรึกษาทางการแพทย์
134 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยโดยผู้เชี่ยวชาญ
135 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกพืชสวน
136 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการมีบุตรยาก
137 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้อาหารและการเลี้ยงกุ้ง
138 ให้คำปรึกษาเกี่ยวการทำอาชีวบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
139 ให้คำปรึกษาเกี่ยวการปลูกป่า
140 ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์เกี่ยวกับการจัดการความเคลียด
141 ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ในการเลือกรถเข็นที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ
142 ใหคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีแพทย์ ศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูก
143 ให้คำปรึกษาทางการสัตวแพทย์
144 ให้เช่ากระถางปลูกต้นไม้
145 ให้เช่าเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร
146 ให้เช่าเครื่องตัดหญ้า
147 ให้เช่าเครื่องนวดหน้าเพื่อความงาม
148 ให้เช่าเครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์
149 ให้เช่าเครื่องวินิจฉัยด้วยอัลตราโซนิค
150 ให้เช่าเครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้ในทางการแพทย์
151 ให้เช่าต้นไม้และจัดต้นไม้นอกสถานที่
152 ให้เช่าเตียงที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้ในทางการแพทย์
153 ให้เช่ารถไถ
154 ให้เช่าห้องสุขา
155 ให้เช่าอ่างชิงค์
156 ให้แนะนำปรึกษาทางการแพทย์
157 ออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์
158 ออกแบบตกแต่งสวน
error: Content is protected !!