จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน

ไม่จุกจิก ราคา Net !!  ค่าบริการจดทะเบียน บริษัทจำกัด  เพียง 5,490  บาท  ( รวมค่าธรรมเนียมแล้ว )

+ ฟรี !! ตรายางหมึกในตัว

+ ฟรี !! ขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม

+ ฟรี !! จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กับกรมสรรพกร

+ ส่วนลด 50% นาน 3 เดือน สำหรับค่าบริการรับทำบัญชี 


ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

+ ชื่อ นามสกุล ผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

+ ชื่อบริษัท ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  3 ชื่อ เรียงตามลำดับที่ต้องการเพื่อทำการจองชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่   Mr.Acc1th@gmail.com หรือ ทาง Line : @Mr-Account

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (Registered Ordinary Partnership)

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เป็นห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคล 2 คนขึ้นไปมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเป็น “หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด” หมายถึง ถ้าห้างหุ้นส่วนมีหนี้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ทุกคนที่เป็นหุ้นส่วน ต้องรับผิดชอบหนี้ทั้งหมด โดยไม่จำกัดจำนวนและหุ้นส่วนแต่ละคนมีอำนาจในการจัดการกิจการของห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ดังนี้

หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด หมายถึง รับผิดชอบจำนวนหนี้ที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนและไม่มีสิทธิ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แต่มีสิทธิที่จะสอบถามการดำเนินกิจการของห้าง ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น

หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หมายถึง ถ้าห้างหุ้นส่วนมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดก่อนและมีสิทธิเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วน ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวน