จดทะเบียนบริษัทจำกัด เพียง 9,490 บาท รวมค่าธรรมเนียม

 

 

ไม่จุกจิก ราคา Net !!  ค่าบริการจดทะเบียน บริษัทจำกัด  เพียง 9,490  บาท  ( รวมค่าธรรมเนียมแล้ว )

+ ฟรี !! ตรายางหมึกในตัว

+ ฟรี !! ขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม

+ ฟรี !! จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กับกรมสรรพกร

+ ส่วนลด 50% นาน 3 เดือน สำหรับค่าบริการรับทำบัญชี 


ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

+ ชื่อ นามสกุล ผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

+ ชื่อบริษัท ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  3 ชื่อ เรียงตามลำดับที่ต้องการเพื่อทำการจองชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่   Mr.Acc1th@gmail.com หรือ ทาง Line : @Mr-Account


 

บริการ แก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม บริษัทจำกัด

 

+ จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
+ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
+ จดจัดตั้งบริษัทจำกัด
+ จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว
+ แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
+ แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด
– ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน
– ย้ายข้ามจังหวัด
+ แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญของบริษัท
– แก้ไขเพิ่มเติมดวงตรา
–  แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราให้มีมากกว่า 1 ดวง
+ แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ
+ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
+ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ที่ตั้งสำนักงานและดวงตรา
+ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (แปลงมูลค่าหุ้น)
+ แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.
+ แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท
– มติพิเศษให้ลดทุน
– ลดทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.
+ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
+ จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
+ จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
+ การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท
+ จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด
+ มติพิเศษให้ควบบริษัท
+ ควบบริษัท