ทุกแบงค์ ประกาศไม่รับฝาก “เช็คแก้ไขข้อความ” แนะให้ผู้สั่งจ่ายเปลี่ยนเช็คใบใหม่

จากกรณี ผู้จัดการทั่วไป ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยชื่อดังในตัวเมืองเชียงใหม่ ถูกอดีตพนักงานบัญชีปลอมเช็คไปขึ้นเงินธนาคาร 4 แห่ง รวม 63 ใบ เป็นเงินกว่ากว่า 8 ล้าน

ขอบคุณภาพจาก mgronline.com

ที่มา https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000005247

ล่าสุดทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้เคยสั่งการให้ธนาคารต่างๆ ออกประกาศสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการเช็ค มาตั้งแต่เดือน พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ระบุว่า “ด้วยปัจจุบันสถิติการทุจริตจากการใช้เช็คในประเทศไทยมีอยู่พอสมควร อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าและธนาคาร เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ธนาคารจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สั่งจ่ายเช็คโปรดสั่งจ่ายเช็คด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อความ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป หากลูกค้าผู้ทรงเช็คได้รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ ให้นำฝากเฉพาะที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น 

โดยข้อแนะนำในการใช้เช็ค ผู้สั่งจ่ายเช็ค ให้ระมัดระวังในการเขียนเช็ค โดยไม่แก้ไขข้อความ/ตัวเลขบนหน้าเช็ค เพื่อป้องกันการทุจริตจากการปลอมแปลงข้อมูล รวมทั้ง เก็บรักษาเช็คให้อยู่ในที่ปลอดภัยและต้องแจ้งธนาคารทันทีเมื่อทราบว่าเช็คหาย ส่วนลูกค้าผู้ทรงเช็ค ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการรับเช็ค โดยไม่รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ/ตัวเลข, หากได้รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ/ตัวเลข ให้นำไปให้ผู้สั่งจ่ายเปลี่ยนเช็คใหม่ หรือ ให้นำไปขึ้นเงินที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น และไม่ควรพับเช็คหรือทำให้เช็คชำรุด เพราะจะทำให้เช็คไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเรียกเก็บได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเช็คคืน โปรดติดต่อสาขาของธนาคารเจ้าของเช็ค”

นอกจากนี้ ในใบคำขอซื้อเช็ค นับจากนี้จะระบุข้อความว่า “การสั่งจ่ายเช็คต้องไม่มีการแก้ไข หากมีการแก้ไขธนาคารผู้จ่ายมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินได้” อีกด้วย

หลังจากธนาคารเริ่มปรับระเบียบเกี่ยวกับการใช้เช็ค เรานักธุรกิจก่อนลงนามหรือระบุข้อความใดๆ ลงบนเช็คควรตรวจสอบให้รอบคอบ ที่สำคัญที่สุด พนักงานบัญชีที่ถือสมุดเช็คควรไว้ใจได้นะคะ

Mr.Account  รับทำบัญชี